Olav Thon-aksjen all time high tross nesten «halv pris»

Olav Thon Eiendomsselskap-aksjen satte all time high i går, tross en rabatt på 45 prosent. 

FALLENDE VERDIER: Verdien av Olav Thon Eiendomsselskaps kjøpesenterportefølje er skrevet ned med 1,1 milliarder på to år. Kontor- og boligeiendommer øker. Her fra Storo Storsenter i Oslo. Foto: Gard Setsaas

– Akkurat nå passerte aksjen all time high. Forrige topp var 175 kroner, nå er den handlet på 175,80 kroner, sier finansdirektør i Olav Thon Eiendomsselskap, Arne B. Sperre, mens Finansavisen har ham på tråden halv elleve torsdag formiddag. 

Forrige toppnotering var 2. mars 2015.

Olav Thon Eiendomsselskap

(Mill. kr)20192018
Netto leieinntekter2.6852.487
Driftsresultat2.8983.259
Resultat før skatt2.3372.880
Børsnotert i 1983.

Er Norges desidert største eier og driver av kjøpesentre. 79 prosent av leieinntektene og 75 prosent av eiendomsverdiene kommer fra denne sektoren, resten er kontoreiendommer og utleieboliger.

Største eier er Olav Thon Stiftelsen med 71,9 prosent av aksjene.

Adm. direktør er Dag Tangevald-Jensen.

Litt tidligere på dagen har selskapet lagt frem regnskapet for fjerde kvartal og 2019, og mens mye skjer innen varehandelen, økte selskapet omsetningen i sine kjøpesentre med 2,5 prosent i 2019 til 50,2 milliarder kroner. Resultatet falt med over en halv milliard kroner, i hovedsak som følge av mindre oppskrivninger av eiendomsverdier.

Senterne nedskrevet med 1,15 mrd. 

Likevel er verdien av selskapets kjøpesentereiendom nedskrevet med 1,15 milliarder kroner de siste to årene. 

Vi er opptatt av at kundene driver lønnsomt, men ikke på bekostning av oss
Arne B. Sperre, finansdirektør Olav Thon Eiendomsselskap

– Det er ikke et butikkras, men en mindre justering knyttet til noe svakere markedsforhold.

Og svakere markedsforhold får man definitivt inntrykk av at det er når man leser om store konkurser i handelsbransjen. Det siste året har inneholdt konkurser i blant annet i bokhandelen Notabene, kosmetikk-kjedene Vita og Loco, kleskjeden Superdry, musikk-kjeden 4Sound, gave og interiørkjeden Ting, fiskeutstyrsbutikken Angler, butikkjeden Teknikmagasinet, sportskjeden Birk Sport,  og ikke minst reisebyråselskapet Ving, som ble trukket ned av problemene i det internasjonale morselskapet Thomas Cook.

Sist ute er Gresvig, og Thon-systemet leier ut i underkant av 30 lokaler til sportskjeden.

– Våre folk som forhandler med Gresvig er optimistiske, jeg tror ikke det skal ha så stor betydning for oss. Vi håper de fleste kontraktene blir forlenget, og de som ikke blir det, er det godt med muligheter til å leie ut til andre, sier Sperre.

– Det som skjedde da leketøyskjeden Toys’R’Us gikk over ende, var at en stor aktør som presset marginer gikk under, og de andre i bransjen klarte seg bedre i etterkant, sier han.

Leiepriskutt sitter langt inne

– Må dere kutte leieprisen for at Gresvig skal forbli hos dere?

– Sett utenfra ser det ut som det er større utfordringer enn husleien som har bidratt til fallet, men det jobbes hurtig og Sunde har budt på boet. Sportsbransjen utgjør rundt 6-7 prosent av omsetningen i våre kjøpesentre, men de attraktive lokalene har høy markedspris og de kan ikke regne med betydelig reduksjon. Vi er opptatt av at kundene driver lønnsomt, men ikke på bekostning av oss, sier Sperre.

Gresvig skylder 1,1 milliarder kroner

– Hvor mye av leien i senterne deres er omsetningsbasert, og hvor mye er fastleie?

– I vår portefølje er 90 prosent fastleie, 10 prosent omsetningsbasert. Det var en del store konkurser i fjor, men våre leieinntekter er ikke så sterkt påvirket. De fleste starter opp igjen, og noen kan få midlertidig leiereduksjon, men jevnt over blir lokalene leid ut igjen omtrent til samme leie, sier han.

ØKT HANDEL: Olav Thon kunne notere 2,5 prosent omsetningsvekst i senterne sine i fjor. NTB scanpix

Verdioppgang på bolig og kontor

Tross verdinedskrivningen i kjøpesentereiendommene på 1,15 milliarder de siste to årene, er fallet opphevet av oppskrivninger på 2,2 milliarder i kontor- og boligporteføljen.

– Vi har de siste årene bygget opp en utleieboligporteføje på 400 leiligheter som har en verdi på rundt 2 milliarder kroner. Etterspørselen etter sentrale kontorlokaler har også vært sterk, så her er det bare smilefjes. På kjøpesenterne er det mer variert, sier Sperre.

I verdi utgjør kontor- og boligporteføljen 25 prosent av totalen, mens 21 prosent av leieinntektene kommer herfra.

Stor aksjerabatt

I presentasjonen skriver Olav Thon Eiendomsselskap-styret at den underliggende substansverdien bak hver aksje er 315 kroner. Ny all time high til tross, det gir en rabatt på 45 prosent. Det til tross for at aksjen gikk 16 prosent i fjerde kvartal og 2019 sett under ett ga en avkastning inkludert utbytte på 23 prosent. Oslo Børs la på seg 16 prosent i fjor. Selskapet øker utbyttet fra 4,40 kroner pr. aksje i fjor til 5 kroner. Det er en kraftig oppgang fra tidligere. I 2017 var utbyttet på bare 2,20 kroner, men i 2018 la selskapet opp til en ny utbyttepolitikk der det skulle deles ut mellom 30 og 50 prosent av resultatet, eksklusive verdiendringer.

– Vi synes fortsatt at rabatten er stor, men vi tror at endret utbyttepolitikk i tillegg til å levere resultatmessig har gjort aksjen mer attraktiv, sier Sperre.

I april i fjor sendte selskapet ut melding om at de ønsket å kjøpe tilbake 3 millioner aksjer. Fasiten ble at de fikk tak i drøyt 2,1 millioner kroner. Selskapet eide selv 2,7 prosent av utestående aksjer ved nyttår, disse er nå slettet.

- STOR RABATT: Finansdirektør Arne B. Sperre, Olav Thon Eiendomsselskap Foto: Olav Thon Stiftelsen

Aksjonærlisten viser Olav Thon Stiftelsen eier  73,9 prosent av aksjene, mens Folketrydfondet, og VPF Nordea Norge Verdi har henholdsvis 2,7 og 2,5 prosent.