Eiendomsspar passerte akkurat over milliarden

2019 var et tilfredsstillende år for Eiendomsspar.

Christian Ringnes ser tilbake på et tilfredsstillende år. Foto: Ivan Kverme

Eiendomsspar hadde et godt 4. kvartal 2019 og resultatet før skatt økte med 100 millioner kroner til 398 millioner kroner (se tabellen).

Hele 2019 ble også bra og styret i selskapet beskriver hele året som "tilfredsstillende".

Eiendomsselskapet hadde et resultat før skatt på knappe 1,3 milliarder kroner i 2019, opp fra knappe 1,2 milliarder kroner i 2018. Resultat etter skatt økte med 42,2 millioner kroner, fra 966 millioner kroner til litt over en milliard kroner.

Økningen skyldes, ifølge selskapet, i hovedsak økte leieinntekter og salgsgevinster. 

Eiendomsselskapet bokførte salgs-/prosjektgevinster på 148,8 millioner kroner. 

Leieinntektene i 2019 var på 824,9 millioner kroner, opp fra 769,5 millioner kroner i 2018.

493 vs 515

Eiendomsspar har beregnet den verdijusterte egenkapitalen til 493 kroner per aksje ved utgangen av 2019, ved verdsettelse av Pandox-aksjen til substansverdi (EPRA NAV). Det er en økning på 13 prosent fra 2018, melder selskapet fredag kveld.

Aksjen var sist omsatt på 515 kroner den 6. februar i år. Det verdsatte selskapet til 18,4 milliarder kroner.

Øker utbyttet

Eiendomsspars likviditetsreserve utgjorde ved årsskiftet 1,6 milliarder kroner, ned fra 2,4 milliarder kroner i 2018. 

Styret foreslår et ordinært utbytte for 2019 på 6,50 per aksje. For 2018 var ordinært utbytte på  5,75 kroner per aksje. 

Ved årsslutt 2019 hadde Eiendomsspar 35.765.241 utstedte og utestående aksjer og i overkant av 650 aksjonærer, som da vil motta tilsammen 232,5 millioner kroner.

Eiendomsspars generalforsamling avholdes på Grand Hotel 7. mai 2020 kl. 17.00, fremgår det av regnskapet.

Victoria over 50 prosent

Victoria Eindom, som eies og kontrolleres av Christian Rignes, er største aksjonær i Eiendomsspar. Gjennom Eiendomsspars tilbakekjøp av 3,1 millioner egne aksjer i 2019 økte Victoria Eiendom sin reelle eierandel i Eiendomsspar fra 48,2 prosent til 52,4 prosent. Dette medførte at Eiendomsspar, fra og med 2019, konsolideres inn i regnskapet til Victoria Eiendom. Operasjonelt og finansielt driftes de to selskapene som tidligere, heter det i årsregnskapet.

Kapital plasserte i fjor høst Christian Rignes på 42. plass på listen over Norges 400 rikeste, med en formue på 5,3 milliarder kroner.

Foreløpig årsregnskap for 2019

Eiendomsspar

(I mill. kroner)Q4 2019Q4 201820192018
Leieinntekter221,1196,3824,9769,5
Driftsresultat123,097,7559,9478,4
Resultat før skatt397,9298,61.260,61.194,5
Resultat etter skatt375,2261,41.008,2966
Utbytte pr. aksje--6,55,75

Nytt etter nyttår

Eiendomsspar inngikk nylig avtale om salg av hotelleiendommen Scandic Helsfyr. Salget ble gjennomført 03.02.2020 med en regnskapsmessig gevinst på 450 millioner kroner. 

Videre har Eiendomsspar inngått avtale om salg av sine eierandeler i selskapet som eier Kronprinsens gate 17 i Oslo, som eies 50/50 med Tekna Oslo avdeling, og sine eierandeler i eiendommen 40 Rue Notre Dame des Victoires i Paris, som eies 50/50 sammen med Aspelin Ramm, heter det i det foreløpige regnskapet.

Salgene er avtalt gjennomført til en total eiendomsverdi på 770 millioner kroner, hvorav Eiendomsspar sin andel utgjør halvparten. Begge salgene er planlagt gjennomført innen utgangen av april 2020. 

Eiendomsspar har også inngått avtale om salg av selskapet som eier Parkveien 35 til en eiendomsverdi på 80 millioner kroner. Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av andre kvartal 2020. 

De tre sistnevnte salgene forventes å gi en regnskapsmessig gevinst i størrelsesorden 275 millioner kroner, står det å lese i styrets beretning.