Ringnes selger bygård på Karl Johan

Christian Ringnes og Eiendomsspar vil kvitte seg med nok en eiendom i Oslo. Bygården i Karl Johans gate 12 J skal ha en prisantydning på rundt 500 millioner kroner.

ARVESØLVET: Christian Ringnes og Eiendomsspar har eid bygården i Karl Johans gate 12 J siden 1991.  Foto: Linn Marie Hammernes
Næringseiendom

– Det medfører kanskje riktighet at vi skal selge, det avhenger av om vi får et bud vi synes er interessant, sier eiendomsinvestor Christian Ringnes.

Den 4.100 kvadratmeter store bygården i Karl Johans gate 12 J ble kjøpt av Eiendomsspar allerede i 1991, til en pris Ringnes ikke ønsker å oppgi. Etter nesten 30 år skal den ut på markedet igjen, og heller ikke den ønskede salgsprisen ønsker investoren å opplyse om.

Ifølge et prospekt som er sendt ut skal prisantydningen imidlertid ligge rundt en halv milliard kroner, basert på en yield på tretallet.

Underutleid

De totale leieinntektene for bygningen er rundt 17,5 millioner kroner per år, og det er blant andre Varner-gruppen som leier til sine butikkonsepter Volt og Bik Bok. Ringnes påpeker imidlertid at dagens leienivå ligger noe under markedspris.

– Gården er underutleid, det vil si at leien ligger lavere enn hva den ville vært i markedet i dag. Det tilsier isolert sett en lavere pris, men gitt de to seneste salgene på Karl Johan har vi sett at interessen er god, forteller han.

SELGER: Investor Christian Ringnes Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er salgene av Karl Johans gate 17 og Stortorvet 5 Ringnes viser til. Sistnevnte ble kjøpt av Union-gruppens Core Real Estate Fund i fjor høst, mens Karl Johans gate 17 ble kjøp av Wahl Eiendom våren 2018. Ingen av prisene er kjent, men da Estate Nyheter omtalte salget av Karl Johans gate 17 het det at yielden var «blant de skarpeste i markedet».

– Vi har sett at de to siste omsetningene på Karl Johan gikk til skarpe priser, og vi ønsker å se om vi får en like skarp pris, sier Ringnes.

725 millioner i gevinst

Bygården i Karl Johans gate er imidlertid ikke den eneste som er på vei ut av porteføljen til Eiendomsspar, som Ringnes eier 52,4 prosent av gjennom Victoria Eiendom. I begynnelsen av januar solgte selskapet Scandic Helsfyr Hotel til Storebrand Eiendomsfond for 1,1 milliarder kroner.

I det foreløpige årsregnskapet under «Hendelser etter balansedato» går det frem at den regnskapsmessige gevinsten av salget var 450 millioner kroner.

Nylig inngikk Eiendomsspar også en avtale om å selge sine eierandeler i Kronprinsens gate 17 i Oslo og i 40 Rue Notre Dame des Victoires i Paris. Kronprinsens gate 17 var eid 50/50 med fagforeningen Tekna, og Paris-eiendommen med tilsvarende brøk sammen med Aspelin Ramm.

Salgene er gjennomført til totalt 770 millioner kroner, der Eiendomsspar altså sitter igjen med halvparten. I tillegg er det inngått avtale om salg av Parkveien 25 i Oslo, til 80 millioner. Gevinsten for disse tre salgene ventes å ligge på 275 millioner.

– Vi investerte for totalt 2,8 milliarder kroner i fjor, samt 1,3 milliarder gjennom Pandox, og da er det ikke så unaturlig å balansere porteføljen. Vi har hittil i år solgt eiendom for 1,5 milliarder kroner, og har ingen planer om å kjøpe noe stort akkurat nå, sier Ringnes.

bygård
christian ringnes
karl johan
eiendomsspar
union gruppen
wahl eiendom
Nyheter
Næringseiendom