Bara Eiendom bygger nytt kontorbygg på spekk i Bergen

Et godt kontormarked i Bergen gjør at Bara Eiendom nå bygger femte byggetrinn i Kronstadparken uten å ha inngått leieavtaler på forhånd.

KRONSTADPARKEN: Ingse Galtung Døsvik, adm direktør og tredje generasjon eier i Bara, har fylt opp kontorene i Vinkelen-bygget som nå er ferdig. Nå bygges Buen-bygget på spekk også.  Foto: Kristin Vidhammer
Næringseiendom

– Det gikk veldig bra å leie ut fjerde byggetrinn – kontorbygget Vinkelen – som vi ferdigstilte i november. 95 prosent er utleid og vi har fått veldig gode leietagere, sier adm. direktør Ingse Galtung Døsvig i Bara Eiendom. 

Byggetrinn fem, kontorbygget Buen på totalt 14.000 kvadratmeter inkludert parkering, skal stå ferdig i januar 2022.  Denne investeringen utgjør cirka 360 millioner kroner. 

Vi føler oss veldig trygg på at dette bygget blir godt mottatt i markedet
Ingse Galtung Døsvig, Bara Eiendom
NYBYGG: Buen skal står ferdig i januar 2022 og vil få Breeam Excellent-sertifisering. Illustrasjon Bara Eiendom

– Vi skaffer oss leietagere underveis og er allerede i dialog med flere. At vi bygger på spekk skyldes flere faktorer; både at markedet og leieprisene er oppadgående, men også at mange leietagere ikke beslutter flytting så lenge som to år i forkant. Ofte beslutter de ikke flytting før 6–12 måneder før, og da er vi nesten nødt å bygge på spekk, sier hun. 

– Vi føler oss veldig trygg på at dette bygget blir godt mottatt i markedet. Leieprisene i bygget ligger i øvre sjikt i Bergen, legger hun til. 

Milliardinvesteringer

Bara Eiendom har så langt investert rundt 1,6 milliarder i Kronstadparken, som ligger rett ved Danmarksplass i ytterkant av sentrum. 

Totalt har selskapet åtte byggetrinn i næringsparken, på totalt 100.000 kvadratmeter, og det er de største kontorbyggene som gjenstår å utvikle de kommende årene. 

Det skal være utadrettet virksomhet på bakkeplan og parkering under bakken. Ferdig utbygd vil hele parken utgjøre investeringer på rundt 2,5 milliarder kroner. 

– Vi har solgt en del eiendommer i den eldre bykjernen for å satse i Kronstadparken og fordi vi har som overordnet strategi å vokse med moderne kontorbygg rundt knutepunkter. Vi ser at byen flytter seg sørover, og fra Kronstadparken tar det bare seks minutter med bybanen til bykjernen, sier hun. 

Kronstadsparken er et stort bydelsutviklings-prosjekt i Bergen hvor det også utvikles boliger, blant annet i regi av OBOS.  

Det tidligere industriområdet er dermed i ferd med å bli en pulserende og urban bydel med boliger, kontor, butikker, bevertning og et variert servicetilbud.

Økende leiepriser

Ifølge Lars M. Kyte i Kyte Næringsmegling er leieprisene i nye moderne og effektive kontorbygg i Bergen økende. 

MEGLER: Lars Morten Kyte, daglig leder av Kyte Næringsmegling. Foto: Jan M. Lillebø

– Vi har liten arbeidsledighet, som ellers i Norge, og det er bra optimisme i næringslivet. Kontorledigheten i Bergen har vært nedadgående siste tre årene, uttaler Kyte. 

Ledigheten for kontorer i Bergen er nå rundt 7,6 prosent.

Det ble i fjor gjort eiendomstransaksjoner i Bergen for i overkant av 10 milliarder kroner, hvorav det i Bergen sentrum ble omsatt for i overkant av 4 milliarder kroner.

Prime yield i Bergen er nå 4 prosent, som er historisk lavt nivå. 

Prime yield har gått ned fra 4,25 prosent det siste året, og yieldgapet mot Oslo er nå redusert til 0,5 prosent, ifølge Kyte. Til sammenligning lå prime yield i Bergen på 4,75 prosent i 2017. 

UTVIKLES: Ferdig utbygget vil Kronstadparken gi rom for 4.000 arbeidsplasser og 550 boliger. Illustrasjon Bara Eiendom

Bara Eiendom 

  • Familiebedrift etablert i 1914. Har årlige leienntekter på i overkant av 80 millioner kroner.
  • Eiendomsporteføljens markedsverdi er 1,9 milliarder kroner.
  • Porteføljen består av rundt 70.000 kvadratmeter lokalisert i Bergen. 
  • Selskapet har historisk drevet innen et mangfold av bransjer, men er nå et rendyrket eiendomsselskap.

Leiepriser for kontorer i Bergen

OmrådeHøy standard (kr pr. kvm.)Toppnivå (kr pr. kvm.)
Bergen Sentrum1.650-2.9003.000
Marineholmen/Solheimsviken1.700-2.4002.700
Danmarksplass/Mindemyren1.600-2.2002.400
Bergen Sør1.300-1.6501.800
Fyllingsdalen1.500-1.9001.985
Kilde: Kyte Næringsmegling
bara eiendom
ingse Galtung Døsvig
kronstadparken
kyte næringsmegling
eiendomsmarkedet
eiendomsutvikling
Nyheter
Næringseiendom