Christian Ringnes og Pandox varsler kraftig resultatfall og dropper utbyttet for 2019

Resultatvarsel og utbyttefjerning til tross; selskapet understreker at finansene er sterke.

SVEKKES AV CORONA: Christian Ringnes er via Eiendomsspar største aksjonær i hotellselskapet Pandox, der han også er styreleder. Foto: Iván Kverme

Pandox, der Christian Ringnes' Eiendomsspar er største aksjonær, venter at coronaviruset og ekstraordinære tiltak myndigheter har innført for å begrense virusspredningen, vil redusere selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) med 15-20 prosent fra fjorårsnivåene, og at virkningene på inntjeningen vil bli enda større i andre kvartal.

Samtidig har de svakere markedsforholdene og den store usikkerheten knyttet til coronavirusets virkninger medført at styret i Pandox, som ledes av Ringnes, nå har vedtatt å trekke utbytteforslaget for 2019 på 3,60 svenske kroner pr. aksje.

Responsen på børs er negativ: Pandox' Stockholm-noterte B-aksje er like før klokken 12 ned 14,4 prosent til 67,00 svenske kroner. Aksjen er dermed ned nær 70 prosent hittil i 2020.

Fortsatt sterke finanser

Pandox understreker imidlertid at selskapets finansielle situasjon og likviditet er meget sterk, og at det kan stå imot en vesentlig nedgang i aktiviteten i selskapets markeder.

Pr. 16. mars hadde selskapet 4,5 milliarder svenske kroner i likvide midler og ubenyttet kreditt.

Pandox' største aksjonær er Eiendomsspar med 25,8 prosent pr. 29. februar. Christian Sundt og Helene Sundt eier dessuten 12,5 prosent hver.

Kapital plasserte i fjor høst Christian Ringnes på 42. plass på listen over Norges 400 rikeste, med en formue på 5,3 milliarder kroner.

Nedbemanning og stengning

I forbindelse med resultatvarselet og utbyttekuttet opplyser Pandox om vesentlig svekkelse i selskapets viktigste markeder de seneste to ukene.

Samtidig presiserer selskapet at det er stor usikkerhet knyttet til deres nye estimater.

Det har tatt betydelige grep med bemanningsreduksjon ved hoteller selskapet eier og drifter selv, det har økt driftskoordineringen mellom hoteller, og selskapet planlegger midlertidig stengning av hoteller i Belgia og Tyskland.

Selskapet melder også at planlagte investeringer i hotellene er redusert, og at det nå kun vil fokusere på å ferdigstille igangsatte prosjekter. Samlede planlagte investeringer for inneværende år beløper seg til omtrent 550 millioner svenske kroner.

Pandox har 156 hoteller med tilsammen rundt 35.000 rom fordelt på 15 land. I 2019 var selskapets ebitda-resultat 3,22 milliarder svenske kroner, mot 2,91 milliarder i 2018. Resultatet etter skatt var 2,70 milliarder, mot 2,82 milliarder året før.

Selskapet hadde ved utgangen av 2019 eiendommer med en total markedsverdi på 63,47 milliarder svenske kroner, mot 55,20 milliarder ett år tidligere.