Rush av kunder som vil binde renten

Union Gruppen beroliger med at bankmarkedet fungerer relativt godt, men at skremte kunder ønsker å sikre seg.

STILLE I GATENE: Butikkhandelen sliter voldsomt under coronautbruddet. Mens leietagerne retter seg mot gårdeierne, retter gårdeierne seg mot bankene. Foto: NTB Scanpix

– Bankene melder om et rush av kunder som ønsker å binde renten, og de siste dagene har man faktisk opplevd at swapmarkedet ikke fungerer – rett og slett fordi man ikke finner motparter, sier analysesjef Robert Nystad i Union Gruppen.

Uttalelsen kommer i eiendomshusets ferske og ekstraordinære bankundersøkelse. Normalt er dette en kvartalsvis øvelse, der de syv største bankene med utlån til næringseiendom røper sitt syn på utlånsvillighet og trender i markedet. På grunn av dramatikken rundt coronaviruset valgte Union nå å publisere en ekstraversjon.

LIKE DYRT Å LÅNE: Fallet i renten spises opp av økte bankmarginer, ifølge Robert Nystad i Union Gruppen. Foto: Kristin Vidhammer

Flere ber om avdragsfrihet

Skal man tro bankene selv, er det imidlertid stor villighet til å strekke ut en hånd til stressede og bekymrede kunder.

– For øyeblikket prioriterer bankene i stor grad å jobbe med eksisterende kunder og utlån. En stor del av tiden går med på å diskutere avdragsfrihet med kunder som mister leieinntektene sine. Alle banker er tydelige på at de ønsker å strekke seg langt for å finne løsninger. Og samtlige er positive til én eller annen form for avdragsfrihet der det er behov, sier Nystad.

– Akkurat nå fungerer bankmarkedet relativt godt, situasjonen tatt i betraktning.

Tjent med flytende skute

Finansavisen har i flere artikler omtalt at mange leietagere og gårdeiere krangler om hvem som skal ta regningen som følge av coronastansen. Enkelte gårdeiere gir utsettelser på husleien, noen sletter regningen, mens andre igjen krever inn betaling som før.

Nystads inntrykk er at gårdeierne har samme holdning overfor leietagerne som bankene har overfor gårdeierne.

– Både banker og eiendomsbestittere innser at alle er tjent med å holde skuta flytende i denne situasjonen. Foreløpig er det heller ikke problematisk å refinansiere banklån som kommer til forfall, men forlengelsene er ofte litt kortere enn normalt.

Som én banksjef formulerer det: Det som var en god leietager i går, er ikke nødvendigvis en god leietager i dag
Robert Nystad, Union Gruppen

Ikke billigere å låne

Seks av syv banker svarer at de er åpne for nye utlån.

– Dette betinger at du er en god kunde av banken og at caset ditt er solid. Og som én banksjef formulerer det: Det som var en god leietager i går, er ikke nødvendigvis en god leietager i dag. Bankene er utvilsomt mer selektive, sier Nystad.

Men at pengemarkeds- og styringsrentene stuper, betyr ikke nødvendigvis at lånekostnaden faller.

– Hovedinntrykket er at fallet i renten i stor grad spises opp av økte bankmarginer, sier Nystad.

– Femårs swaprente er 0,98 prosent, og har dermed falt 77 basispunkter siden vi gjennomførte bankundersøkelsen i første kvartal. Samlet finansieringskostnad for femårslån, med full rentesikring i hele perioden, har dermed falt med 27 punkter til 3,51 prosent.

– Her er det viktig å ha med seg at det er store bevegelser i rentemarkedet fra dag til dag. I tillegg er det større usikkerhet rundt bankmarginen enn i en normalsituasjon.

Høy margin

For det Nystad betrakter som et standardcase med 65 prosents belåning, ligger bankmarginen nå på drøyt 250 basispunkter, opp 50 punkter siden undersøkelsen i første kvartal.

– Alle bankene understreker at situasjonen fortsatt er uoversiktlig, og at det finnes få referanser. Det er derfor betydelig usikkerhet rundt nivået på bankmarginen for øyeblikket, sier han.