Svenske gårdeiere må dekke halve leiereduksjonen, staten tar resten

Den svenske regjeringen gir husleiestøtte til butikkdriverne – hvis gårdeierne bidrar.

SPLEISELAG: Den svenske regjeringen dekker halve leiereduksjonen, gårdeieren må ta resten. Foto: Dreamstime

Onsdag kom den svenske regjeringens støttepakke til et coronaherjet næringsliv. Samlet sett er pakken på 150 milliarder svenske kroner og er særlig rettet mot mindre bedrifter. 5 milliarder skal brukes til reduserte leier for næringsdrivende, men det krever store bidrag også fra gårdeierne.

Dekker halvparten av nedgangen

Husleiepakken innebærer at gårdeierne som går med på å redusere leien i perioden april til juni, får dekket 50 prosent av nedgangen av staten.

Bransjene som faller inn under ordningen, er hotell, restaurant og deler av detaljvarehandelen.

Ordningen gjelder det faste elementet i leiekontrakten, omsetningsbasert leie er ikke inkludert. Huseieren kan få kompensert en leiereduksjon inntil 50 prosent. Staten tar 50 prosent, slik at det effektive leiefallet for gårdeieren blir 25 prosent.

– Alle de bedrifter som nå har fullt opp med å klare seg, slipper administrasjonen. Det skal utleier ta hånd om. Her forutsetter vi at gårdeierne er generøse mot sine leietagere og sørger for at denne støtten kommer leietagerne til gode, sa finansmarkedsminister Per Brolund, ifølge Fastighetsvärlden.

Bransjeorganisasjonen Fastighetsägarna gir ordningen tommelen opp.

– Regjeringens støttepakke til leietagerne som blir hardest rammet, er meget velkommen, sier Reinhold Lennebo, adm. direktør i foreningen til Fastighetsvärlden.

– Den kan dempe en del av den uroen som mange leietagere har, og gjør det lettere for eiendomsbransjen å hjelpe sine kunder. At leietagerne betaler halv leie burde være en god hjelp, sier han.

Også sjefen for Svensk Handel, Karin Johansson, er fornøyd.

– At regjeringen handler for å raskt få ned leieprisene for butikkene er noe vi ønsker velkommen. Situasjonen er akutt, og det å raskt få ned butikkenes kostnader er helt nødvendig for å forsøke å parere den akutte krisen som mange butikker nå går igjennom. Når regjeringen nå tar grep i leiespørsmålet, forventer Svensk Handel at landets eiendomsbesittere også er klare for å ta sin del av det økonomiske ansvaret i denne utsatte situasjonen, sier hun, ifølge avisen.

Opptil 100 prosent i Danmark

I Danmark har regjeringen vedtatt at butikker som er beordret stengt, kan få kompensert opptil 100 prosent av de faste kostnadene fra staten.

Ordningen er anslått til å koste staten rundt 13 milliarder danske kroner i måneden. Andre som ikke er like hardt rammet, kan få dekket en lavere prosent av kostnadene.

I Norge har det ikke kommet konkrete tiltak fra myndighetene foreløpig på dette området, men både gårdeiere og leietagere har tatt sterkt til orde for en dansk modell.