– Tror vi vil bruke kontoret mindre etter coronakrisen

Endringene for kontormarkedet vil skje mye raskere på grunn av coronakrisen, tror analytikere.

HJEMMEKONTOR: Mange av oss savner nok kontorlokaler i disse dager, men analytikere tror coronakrisen vil gjøre det vanligere å jobbe andre steder enn på kontoret. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Næringseiendom
MINDRE KONTORAREAL: Gudmund Harlem, leder for utleie i Newsec. Foto: Newsec

– Vi ser at endringer vi hadde sett for oss de ti neste årene, nå er satt på «fast track». Vi var forberedt på at folk, uavhengig av coronakrisen, skulle bruke mindre tid på kontoret og på reise. Nå tror vi disse endringene setter seg mye raskere, sier partner og leder for utleie i eiendomsselskapet Newsec, Gudmund Harlem.

Under coronakrisen har arbeidstagere virkelig fått bryne seg på hvordan hjemmekontor fungerer. Dets positive og negative sider. Før Norge stengte ned 12. mars var allerede kontormarkedet i kraftig endring, og ord som fleksibelt og dynamisk er blitt gjentatt til det kjedsommelige.

– Teknologi er blitt et nøkkelord, og det vil føre til at færre timer i løpet av arbeidsdagen brukes fysisk på kontoret. Arealbehovet går ned, og det arealet en arbeidsgiver tilbyr, er kun en av mange arenaer hvor jobben utføres. Endringer som økt fokus på digitale kommunikasjonsflater og lavere reiseaktivitet skjer nå raskere, sier Harlem.

Snur prisforventninger

Før coronakrisen så Newsec positivt på kontormarkedet, spesielt i Oslo og omegn. I februar var spådommen en leievekst på 5-10 prosent i Stor-Oslo i 2020. Nå tror lederen for utleie på motsatt fortegn.

– På sikt vil man nok se et press ned på leieprisene. Ved finanskrisen opplevde CBD (det mest attraktive området for kontorlokaler i Oslo, red.anm.) et fall fra cirka 4.000 kroner pr. kvadratmeter til 3.000. Med andre ord, et fall på 25 prosent. Dagens krise er nok hardere, men mer kortvarig. Fallet blir ikke nødvendigvis like stort – men prisene skal ned, sier Harlem.

Utleielederen tror kontormarkedet rammes på samme måte som boligmarkedet, ved at flere setter seg på gjerdet og stanser opprinnelige planer.

– For leietagere som har prosesser på gang, vil man nok se en avventende holdning til man har bedre forutsetninger for å treffe riktige beslutninger. Planlagt ekspansjon vil også bli lagt på is. Dette vil videre få betydning for nybygg, og ikke minst nybyggsaktiviteten. Det er tvilsomt at man vil se nybygg på spekk den nærmeste tiden.

Tror på fortsatt arealbehov

Analysesjef i Union Gruppen, Robert Nystad, tror i likhet med Newsec at kontormarkedet vil merke større endringer raskere på grunn av coronakrisen.

IKKE MINDRE AREALBEHOV: Analysesjef i Union Gruppen, Robert Nystad. Foto: Kristin Vidhammer

– Det er liten tvil om at mange arbeidstagere gjør et byks i sine digitale kommunikasjonsevner, og at nye vaner etableres. Dette fører til at utviklingen med økt fleksibilitet i arbeidslivet skyter fart. Vi skal i større grad jobbe fra flere steder, og i snitt vil vi kanskje bruke en mindre andel av tiden på kontoret de neste ti årene.

Samtidig tror Nystad at mange nå savner kontoret.

– Jeg tror de fleste opplever et savn av kontoret og kollegene sine. Kontoret har en stor egenverdi for sosial stimuli, faglig utvikling og tilhørighet. Digitale arbeidsmetoder erstatter ikke behovet for å møtes, sier Nystad.

– Dersom ansatte bruker en mindre andel av tiden på kontoret, vil bedriftene da etterspørre mindre kontorareal?

– Det er ikke sikkert. Det blir muligens litt færre «normale» arbeidsplasser, men jeg tror det blir større behov for sosiale soner, møterom og stillerom, blant annet som følge av flere onlinemøter, sier Nystad.