Corona og oljeprisstup: – En dårlig cocktail

– Det er før og etter 12. mars. Med oljeprisfallet i tillegg, er det en cocktail som ikke er ideell for noen her i landet, sier Stavanger-direktør. 

STAVANGER-NEDTUR PÅ NYTT? Eiendomsmarkedet for næring og bolig i Stavanger har vært på god vei opp etter den forrige oljenedturen i 2014. De langsiktige konsekvensene av den siste tidens oljeprisstup er usikre, men Stavanger kan rammes hardt. Foto: Lena S. Falck
Næringseiendom

– Jeg tror det blir en utfordrende hverdag for de fleste i Norge både i 2020 og 2021, sier Kjetil Borgersen, adm. direktør i Øgreid Eiendom i Stavanger.

TØFFE TIDER FOR ALLE: Adm. direktør Kjetil Borgersen i Øgreid Eiendom. Foto: Øgreid Eiendom

Øgreid Eiendom er en stor Stavanger-aktør som driver eiendomsutvikling i Rogaland, både innen næringseiendom og boligutvikling.

Løsninger for leietagere

På tampen av fjoråret ferdigstilte selskapet Herbarium-prosjektet, tegnet av Snøhetta, som består av 10.000 kvadratmeter handel og bevertning, 7.500 kvadratmeter kontor og 350 parkeringsplasser sentralt i Stavanger sentrum.

Noen av leietagerne har fått nedstengning og andre har mistet 30-50 prosent av omsetningen sin. 

– Vi har i mars og april funnet løsninger for disse frontsoldatene inntil kontantkortet til regjeringen kan tas i bruk, slik at stormen er ridd av enn så lenge, sier Borgersen.

Fra uke 18 vil alle virksomhetene i Herbarium igjen åpne for fullt. 

FERDIGSTILT I FJOR: Herbarium-prosjektet i Stavanger sentrum. Illustrasjon: Øgreid Eiendom

Kontormarkedet utfordrende

Selskapet har også et kontorprosjekt under regulering i Olav Vs gate 11 i Stavanger sentrum.

– Vi har ikke kontorprosjekter under bygging, bare regulering. Kontormarkedet er utfordrende, det er mye ledighet fortsatt på Forus og man kan jo ikke sitte i rene fellesløsninger nå. 

– Enn så lenge er vi lite berørt på kontorsiden, men det er blitt en hverdag som er veldig annerledes for mange i kanskje i lang tid, sier han.

Boligsalget dårligere

Selskapet har cirka 1.100 boliger ferdig regulert i sentrale bydeler i regionen. 

I samarbeid med Østerhus Gruppen bygger selskapet for tiden på Nore Sunde hvor første delfelt er på 165 boliger, kombinasjon tett lav og blokk, hvorav cirka 60 prosent er solgt.  På grunn av lite smitte og full bemanning går boligproduksjonen som planlagt. 

– Byggingen går her enn så lenge for fullt. Men salget i mars og april er dårligere enn vi skulle ønsket. Hvis salget ikke tar seg opp mot sommeren, må vi se på en reduksjon i boligproduksjonen utover høsten, sier Borgersen.

Oljeprisstup

En lav oljepris over tid, hvor letesiden og ny produksjon blir satt på vent, setter som kjent sitt preg på Rogaland og eiendomsmarkedet, noe man så fra 2014 og utover.

– Overproduksjonen av olje er 30 prosent på verdensbasis. Det er enighet blant verdens oljeprodusenter om en reduksjon på cirka 10 prosent, men skal man få balanse i markedet må man se ytterligere reduksjoner på 20 prosent. I 2014 var overproduksjonen mindre enn 5 prosent til sammenligning, sier han.

Jan Inge Røyland, leder for Næringseiendom i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, sier det foreløpig er god aktivitet i utleiemarkedet. 

USIKKER PÅ LANGSIKTIGE KONSEKVENSER: Jan Inge Røyland i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

– Men vi er påvirket av corona og nedstengning alle sammen. De langsiktige konsekvensene av oljeprisfallet er for tidlig å si, men det er klart at det kan påvirke oss fremover dersom vi får en varig lav oljepris og fremtidige oljeinvesteringer faller, sier Røyland.

Stor Forus-ledighet

Før både corona og oljeprisfall var det 145.000 kvadratmeter ledige kontorarealer på Forus, som utgjør 15,7 prosent.

– Det var en tøff prosess med å ta ned kostnader etter oljeprisfallet i 2014. Stavanger-regionen lever av og med en råvare som svinger, det er vi forberedt på. Vi vil gjøre en analyse og se på konsekvensene i markedet for næringseiendom i mai, sier Røyland. 

Adm. direktør Monica Runestad i 2020park, eid av Runestad Investering, fortalte til Finansavisen i februar om milliardplaner på Forus, hvor selskapet vil utvikle både boliger og videreutvikle næringsparken 2020park.

MØTER PÅ IS: Monica Runestad, adm. direktør i 2020park, har detaljregulert byggetrinn to på Forus. Foto: Kristin Vidhammer

Da var trinn to av området detaljregulert, med cirka 100.000 kvadratmeter næring og 95 leiligheter, og selskapet var i markedet for utleie. 

Møter lagt på is

– Vi skulle begynne med detaljplanlegging og hadde avtalt møter, men disse er nå lagt på is inntil videre, sier Runestad.

Av praktiske grunner er det ikke visninger og nye leietagere vet ikke hvordan de vil bli påvirket av tidene. 

– Markedet er ikke dødt, selv om vi ikke har inngått nye leieavtaler. Vi har interesserte leietagere som har sagt de vil komme tilbake, sier hun. 

Monica Runestad sa også i februar at selskapet ikke har det travelt og at de ville utvikle området i en takt og et tempo som er økonomisk ansvarlig. Ferdig utbygd kan hele området bli på totalt 220.000 kvadratmeter – med 12.000 kontorarbeidsplasser, nærmere 600 boliger, butikker, cafeer og andre servicetilbud.

Det eksisterende kontorbygget på 25.000 kvadratmeter i 2020park har lav ledighet.

– Vi har det greit og har ikke basert oss på mange oljerelaterte leietagere, vi har en god variasjon. Vi har også hatt en god dialog med våre leietagere som har kommet til oss i forhold til husleiebetaling, og da har vi vært behjelpelige og fleksible, sier hun. 

stavanger
øgreid eiendom
kjetil borgersen
2020park
jan inge røyland
eiendomsmegler1 SR-Eiendom
coronakrise
oljepriskollaps
boligutvikling
kontorledighet
forus