Mange med tørt krutt jakter billig eiendom

DNB Næringsmegling og DNB blir ringt ned av eiendomsaktører som jakter «brannsalg» og gode eiendomskjøp i disse tider. 

KONTORER ATTRAKTIVT: Det kan være vanskelig å gjøre en «kule» siden mange er i posisjon til å kjøpe mer eiendom. – En del av bildet er også at få må selge. Bankene er også villige til å bidra med avdragsfritak, sier Thomas Ramcilovic. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

– Mange eiendomsaktører har tørt krutt og ønsker å kjøpe eiendommer om det kommer «brannsalg». Det er et tydelig bilde og svært mange forteller dette, sier Thomas Ramcilovic, analysesjef i DNB Næringsmegling.

OPPLEVER AT MANGE VIL KJØPE: Thomas Ramcilovic, analysesjef i DNB Næringsmegling. Foto: nyebilder.no

Han forteller at både DNB Næringsmegling og banken DNB opplever mange av denne typen henvendelser. 

Potensielle kjøpere kontakter oss og ser etter gode kjøpsavtaler
Thomas Ramcilovic, DNB Næringsmegling

Potensielle kjøpere kontakter oss og ser etter gode kjøpsavtaler. Vi har også gjort en undersøkelse blant et utvalg av de største eiendomsaktørene i Norge som sier at de er interessert i dette, sier Ramcilovic.

Samtidig heller han kaldt vann i årene på investorer som jakter billige eiendommer:  

– Det kan være vanskelig å gjøre en «kule» siden mange er i posisjon til å kjøpe mer eiendom. En del av bildet er også at få må selge. Bankene er også villige til å bidra med avdragsfritak, sier han.

Han viser også til at banken DNB opplever at kundene er moderat belånte og kan som regel bidra ved behov.

Stille transaksjonsmarked

Pr. i dag er det stille i markedet. Det gjøres få transaksjoner, og en del av transaksjonene som gjennomføres har vært i prosess lenge. I noen tilfeller har også salg falt gjennom ved at kjøper har trukket seg ved å benytte styreforbehold etc.

Stillstanden i markedet skyldes dels at kjøperne forventer en rabatt, mens selgerne ikke er villige til å gi den rabatten. 

– For at markedet skal komme i gang igjen må kjøpere og selgere komme hverandre i møte. Vår vurdering er at kjøperne vil måtte strekke seg om de skal få tak i eiendom, ellers sitter heller selgerne på eiendommen, sier Ramcilovic.

Stort prisfall?

Kontorsegmentet er fremdeles etterspurt av eiendomsinvestorene, og segmentene lager og logistikk fremstår dels som styrket grunnet økt netthandel. 

– Hvorfor skulle man egentlig selge de beste eiendommene med rabatt? Rentene har falt og en lavrisiko kontantstrøm-eiendom burde alt annet likt være mer verdt enn for noen måneder siden, sier analysesjefen.

Lavrisiko-eiendommer har typisk lange leieavtaler med offentlig leietager eller andre solide leietagere på en sentral beliggenhet. 

– I sum opplever vi altså at markedet heller vil bli mindre likvid enn at prisene flytter seg veldig på kort sikt, sier han. 

Risiko prises mer inn

Samtidig vil risiko prises mer differensiert.

– De siste årene har vi sett at de nest beste eiendommene og beliggenhetene har nærmet seg prime i pris i jakten på avkastning, men den tendensen reverseres trolig nå. 

Høy risiko vil trolig fordre en rabatt kontra starten av året om man skal selge i dag. 

– Handel som er utsatt og hoteller vil åpenbart måtte selges med en rabatt i dagens marked, noe eierne og bankene i det lengste vil forsøke å unngå. Bankene ønsker neppe å tvinge frem salg nå heller, sier Ramcilovic. 

I pulsmålingen som DNB Næringsmegling gjennomførte blant de større investorene nylig, kom det også frem at mange ville konsentrere seg om trygge kontantstrømmer og geografiske «hjemmeområder».

Hva er markedsleie nå?

Ramcilovic tror det vil bli diskusjon fremover av hva som er markedsleie i øyeblikket. 

– Dette er det usikkerhet rundt. Utviklingen her vil avhenge av tiltakenes varighet og hvor godt offentlige pakker treffer. I øyeblikket ser det ut til at leiene kan holde seg relativt godt ut fra at ledigheten var lav i Oslo sentrum før krisen inntraff, sier han. 

I randsonen av Oslo har det lenge vært betydelig konkurranse og moderate marginer. 

– Nybygg og ledige lokaler kan kanskje havne i en presset situasjon på kort sikt, men nye prosjekter vil ikke starte opp om man ikke oppnår en leie som gjør at man kan regne prosjektet hjem, sier Ramcilovic.

coronakrisen
oljepriskollaps
dnb næringsmegling
thomas ramcilovic
kontorlokaler
transaksjoner