AKA: Har skapt pengemaskin innen dagligvareeiendommer

– Vår strategi står seg godt, sier gründer og hovedeier Aage Thoresen, som tar ut 50 millioner i utbytte. 

 FØLGER VEKSTSTRATEGI: Adm. direktør Paal Haakensen (til v.) og hovedeier Aage Thoresen i AKA har levert gode resultater i flere år. I år blir resultatene enda bedre enn i fjor.  Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Vi har lange leiekontrakter med solide aktører, sier Aage Thoresen. 

I fjor fikk konsernet leieinntekter på i overkant av 500 millioner kroner, men den årlige leien vil i år overstige 600 millioner kroner. De største leietagerne er Norges Gruppen, Reitan Gruppen, Coop og Europris.

Selskapet er så langt ikke vesentlig rammet av corona siden selskapet i stor grad består av dagligvareeiendommer. 

Vi har oppjustert vårt budsjett for eiendomskjøp
Aage Thoresen, AKA

AKA

(Mill. kr)20192018
Driftinntekter510504
Driftsresultat297292
Resultat før skatt137155
Årsresultat97124

Fortsetter veksten

Siden 2013 er AKA-porteføljen økt fra 100 til 230 eiendommer innen dagligvare (70 prosent), storhandel (25 prosent) og litt service og kontorer etc.  

– I år, med de forutsetninger vi har nå og de mulighetene vi ser i markedet, har vi oppjustert vårt budsjett for eiendomskjøp, sier Thoresen. 

Selskapet har fått flere tilbud om å kjøpe eiendommer den siste tiden.

– Vi opplever en del henvendelser, men prisene er slik at vi har valgt å ikke lande noen dealer, sier han.

AKA

  • Eier en landsdekkende eiendoms-portefølje med hovedvekt på dagligvareeiendommer.
  • Totalt areal er 414.000 kvadratmeter fordelt på 231 eiendommer. Anslått markedsverdi er cirka12 milliarder kroner.
  • Årsleien er nå over 600 millioner kroner.Ledigheten i porteføljen er 1 prosent.
  • Eies 100 prosent av eiendomsinvestor Aage Thoresen og barna Hallvard, Guro og Marte.
  • Har hovedkontor på Hønefoss.

Milliardverdier i eiendom

Eiendomsinvestoren fra Hønefoss sitter i dag med eiendomsverdier for 12 milliarder kroner regnet etter en yield (leieinntekter i forhold til eiendommens antatte markedsverdi) på 5 prosent. 

Med en gjeld på cirka 5 milliarder kroner, sitter Thoresen og familien med nettoverdier på cirka 7 milliarder kroner. 

 AKA eier handelseiendommer i alle landets fylker, og Thoresen og Haakensen vil gjerne investere i  flere.

– Vi har rundt 10 prosent av Rema- og Kiwi-eiendommene.

Thoresen frykter ikke netthandel som en konkurrent på dagligvarer og er heller ikke skeptisk til å investere i distrikts-Norge.

– Dagligvarehandel på nett kan kanskje bli noe i Oslo og i de store byene, men jeg har ingen tro på at det vil bli slik i utkant-Norge. Det er ikke lønnsomt med utkjøring og vi mennesker er også sosiale, sier Thoresen. 

AKA har ikke kjøpt mange dagligvareeiendommer i Oslo.

– Jeg synes det er for dyrt nå. Hvis netthandel skal true eiendomsinvestorer, må det jo være nettopp der. Derfor burde prisingen egentlig vært omvendt, sier han.  

Blir vesentlig bedre i år

Driftsresultatet før avskrivninger, EBITDA, var 432 millioner kroner i konsernet i fjor. 

Resultatet før skatt endte på nesten 140 millioner kroner,  i et år uten salgsgevinster. 

Året før var resultatet før skatt 155 millioner inkludert en gevinst på 53 millioner.   

– Vi venter et enda bedre år i år, sier Haakensen.

Thoresen-familien tar ut 50 millioner i utbytte basert på fjorårstallene.

– Dette er ikke engang nok til å dekke skatt og formuesskatt. Vi har forøvrig hverken permittert noen eller søkt kontantsstøtteordningen fra myndighetene, sier Thoresen. 

Finansiering ikke problem

I fjor investerte selskapet 1,6 milliarder i 30 nye eiendommer. Blant annet kjøpte AKA en portefølje på 20 handelseiendommer fra Ragde Eiendom og Breidablikk Eiendom, det største kjøpet i selskapets historie. Eiendommene har leieavtaler med solide handelsbedrifter som alle har forbindelser til AKA fra før, og nær 80 prosent av disse leieinntektene kommer fra dagligvare.

– Vi er så heldig å ha god tilgang på særdeles konkurransedyktig bankfinansiering ved behov, sier Haakensen. 

AKA har også to 5-årige obligasjonslån på 500 millioner kroner hver, tatt opp høsten 2017 og høsten 2019.

– Vi ville teste obligasjonsmarkedet. Det var stor overtegning begge gangene i løpet av få timer, som vi har sett på som en tillitserklæring fra store, tunge investeringsmiljøer.

Flying start i eiendom

AKA oppstod som et frittstående eiendomsselskap i 2011 etter at selskapet solgte sin aksjepost på 5,2 prosent i Norges Gruppen mot oppgjør i kontanter og et 30-talls eiendommer.

Bakgrunnen for at AKA eide denne aksjeposten, var at Norges Gruppen i år 2000 overtok en landsdekkende kjede av Spar-butikker som AKA hadde vært med å etablere. Dermed var AKA ikke lenger direkte involvert i dagligvarehandel, og fikk en flying start på ferden videre som eiendomsbesitter.

  

aka
aage thoresen
paal haakensen
dagligvarebutikker
storhandel
eiendom
Nyheter
Næringseiendom