Lar ikke viruset forsinke byggingen

Höegh Eiendom håper å starte bygging av boliger og hotell i Moss over sommeren. 

UTVIKLER I MOSS: Höegh Eiendom bygger blant annet et hotell og flere leilighetsbygg på Verket Brygge i Moss. I fjor overleverte selskapet 165 leiligheter og solgte ett næringsbygg her.  Illustrasjon: Höegh Eiendom
Næringseiendom

– Vi har nå fokus på fremdrift i byggeprosjektene våre og på å holde hjulene i gang i en krevende situasjon for alle. Det ser foreløpig greit ut, vi har ikke prosjekter som er vesentlig forsinket på grunn av coronasituasjonen, sier Eirik Thrygg, adm. direktør i Höegh Eiendom.

Höegh Eiendom fikk et resultat før skatt på 300 millioner i fjor.

– Vi hadde høy aktivitet i 2019 og er godt fornøyd med resultatet, sier Thrygg.

AKTIVT FJORÅR: Eirik Thrygg, adm. direktør i Höegh Eiendom. Foto: Iván Kverme

Konsernet solgte i fjor næringsbygget Ankers Hus i Moss, hadde salgsstart på nytt boligprosjekt på Verket brygge i Moss, ferdigstilte et nytt kontorbygg på HasleLinje i Oslo på nærmere 19.000 kvadratmeter og kjøpte kontorbygget Kristian Augusts gate 23 i Oslo. 

Selskapet investerte 600 millioner i eiendommer i fjor og solgte for 400 millioner. Ved utgangen av året var det også igangsatt byggeprosjekter for et samlet budsjett på 7,4 milliarder.

Jeg tipper vi vil ha en liten vekst i leieinntektene også i år
Eirik Thrygg, Höegh Eiendom

Økte leieinntektene

Höegh Eiendom Holdings konsernregnskap for 2019 viser 13 prosent vekst i leieinntektene, som endte på 220 millioner kroner. 

– Jeg tipper vi vil ha en liten vekst i leieinntektene også i år, selv om vi solgte et bygg i fjor, sier Thrygg. 

60 prosent av leieinntektene var i Oslo, 27 prosent var i Ski og 13 prosent var i Moss. 

– Vi har en balansert miks blant leietagerne. Noen av våre leietagere er mer berørt av coronasituasjonen enn andre, og da har vi bidratt med kreditt og leiereduksjoner for å hjelpe leietagere med behov, sier han.

Driftsresultat før verdiendringer ble 237 millioner i 2019 mot 115 millioner i 2018. 

Egenkapitalen økte med 148 millioner til 3,3 milliarder, som er en verdijustert egenkapitalandel på 49 prosent.

Selskapet har en stor eiendomsportefølje i Oslo, Moss og Ski.

Höegh Eiendom 

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter220194
Driftsresultat390463
Resultat før skatt298398

Byutvikling i Moss 

Konsernet hadde i fjor 650 millioner kroner i salgsinntekter fra boliger etter å ha overlevert 165 leiligheter i Moss. 

Höegh Eiendom utvikler både boliger, konferansehotell, friområder og kultur- og næringslokaler på Verket Brygge i Moss.  Selskapet hadde også salgsstart på et nytt boligprosjekt på Verket Brygge i fjor.

– Vi håper å komme i gang med bygging av hotell og boligprosjektet etter sommeren. Vi har solgt over 70 prosent av leilighetene, sier Thrygg. 

Tomtene ligger på området hvor den gamle papirfabrikken til M. Peterson & Søn og Moss Jernverk holdt til, samt på Verksåsen litt i overkant av Verket. Totalt skal Höegh Eiendom bygge 3.700 leiligheter og huse 3.000 arbeidsplasser på dette området. Hele prosjektet er planlagt å stå ferdig mellom 2038 og 2040.

Satser tungt på Hasle 

Höegh Eiendom driver også bydelsutvikling på Hasle i Oslo, hvor selskapet har bygget over 750 boliger, flere næringsbygg, butikker, handelssenter og ungdomsskole.

Nå er selskapet i gang med bygging av et hotell på 208 rom, inkludert et stort konferansesenter, for Nordic Choice Hotels, som skal stå ferdig i 2021.

BYDELSUTVIKLING HASLE: Höegh Eiendom har store utviklingsprosjekter på HasleLinje i Oslo. Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Med unntak av bolig- og handelssenteret Bygg01 – Vinmonopolets tidligere produksjonslokaler – eies Hasleprosjektene 50/50 med AF Eiendom. 

Bygg01 utviklet Höegh Eiendom sammen med Profier, hvor handelssenteret Vinslottet ble solgt til Norwegian Property i desember i fjor. Senteret åpnet nå i høst.

Selskapet har potensial til å bygge ytterligere 34.000 kvadratmeter til på Hasle, fordelt på inntil tre byggetrinn.

Store planer i Ski

Höegh Eiendom eier også Ski Næringspark i Akershus med over 70.000 kvadratmeter næringsarealer, i tillegg til 50.000 kvadratmeter med utviklingspotensial. Selskapet har også planer om storstilt bydelsutvikling i Ski. 

Höegh Eiendom 

  • Utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet.
  • Selskapet forvalter eiendomsverdier for 13 milliarder kroner.
  • Eiendomsporteføljen er på 330.000 kvadratmeter med en årlig leie på 500 millioner, hvorav selskapets egen andel er cirka 300 millioner.
  • Har store byutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski.
  • Eies av fetterne Leif, Morten, Harald og Thomas Høegh.
höegh eiendom
Eirik Thrygg
eiendomsutvikling
moss
HasleLinje
coronakrisen
Nyheter
Næringseiendom