Løftet av svak krone

En svak kronekurs jekket opp eiendomsverdiene i Baltic Sea Properties.

VALUTAHJELP: Lars Christian Berger, adm. direktør i Baltic Sea Properties. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

«Svekkelsen av norske kroner mot euro 1. kvartal 2020 medfører at estimert markedsverdi for porteføljen per 31.03.2020 er 148,6 millioner kroner høyere enn 31.12.2019», skriver styret i Baltic Sea Properties i kvartalsrapporten som ble lagt frem mandag morgen.

Kraftig overtegnet emisjon

I tillegg til valutaendringen skyldes verdiøkningen også prosjekter under arbeid, og ved utgangen av første kvartal hadde selskapet eiendommer verdt 794 millioner norske kroner, og den verdijusterte egenkapitalen lå på drøyt 314 millioner.

I januar i fjor meldte styret at de ønsket å hente inn 48 millioner kroner i en emisjon.  Tegningen stoppet ikke før det hadde kommet inn ønsker om aksjer for 76 millioner.

Lokket inn i luftige investeringer

Selskapets opprinnelse er som en av flere etterlevninger etter syndikeringsselskapet Verdispar. På midten av 00-tallet lokket Verdispar investorer inn i svært luftige eiendomsprosjekter i Øst-Europa og Dubai som stort sett gikk helt galt. Vidløftige Powerpoint-presentasjoner med blå, skyfri himmel, ble etterfulgt av nedskrivninger, konflikter og redningsaksjoner, mens Verdi­spar selv håvet inn saftige kommisjoner.

I dag har Baltic Sea Properties hodet over vannet, jobber utelukkende i Litauen og bygger nye prosjekter som går godt, men det er fortsatt en ryddejobb fra gammelt av i porteføljen.

Selskapet eier 124.000 kvadratmeter eiendom i drift eller under utvikling.

Baltic Sea Property

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter15,915,6
Driftsresultat11,810,7
Resultat før skatt1,4−5,2