Vokser i lageret

Self Storage Group melder om sterk ekspansjon, men aksjonærene lurer nok mest på hva som skjer i og med den strategiske gjennomgangen.

ØKER: Adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby i Self Storage Group. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

– Strategiprosessen pågår fortsatt. Vi har ikke noe nytt å si om den. Gjennomføringen har ikke vært påvirket av coronapandemien, sier finansdirektør i Self Storage Group, Cecilie Brænd Hekneby.

Ny eier med krav om gjennomgang

Det børsnoterte minilagerselskaper la frem sine kvartalstall tirsdag morgen, og selskapet kunne fortelle om kraftig vekst i inntektene, hovedsakelig som følge av oppkjøpet av Eurobox i i fjor, men også gjennom organisk vekst.

Det mest spennende for aksjonærene er nok likevel hva som blir utfallet av den strategiske gjennomgangen som selskapet varslet 31. januar. Bakgrunnen var at Centerbridge Partners hadde kjøpt seg opp til å bli selskapets største aksjonær med 23,3 prosent etter at Øystein Stray Spetalen solgte seg helt ut av selskapet. Hans aksjer gikk for 496 millioner kroner og ga investoren en gevinst på rundt 370 millioner kroner.

«Formålet er å utforske alle tilgjengelige muligheter for maksimering av aksjonærverdier og å sikre lik behandling av alle aksjonærer», het det i børsmeldingen i slutten av januar.

Det er ikke signalisert når gjennomgangen skal være ferdigstilt.

25.000 kvadratmeter under utvikling

Selskapet har i dag drøye 140.000 kvadratmeter arealer i drift, og rundt 25.000 under utvikling. Antallet utleide kvadratmeter økte med 18 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

I dag er belegget på lagrene 82 prosent, og det uttalte målet er å komme opp i 90 prosent.

Self Storage Group

(Mill. kr)1.kv./201.kv./19
Driftsinntekter70,861,6
Ebitda40,033,9
Resultat før skatt19,213,3

Tilbyr minilagre til privatpersoner og bedrifter.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. direktør er Fabian Emil Søbak.

Daværende OK Minilager ble etablert av far og sønn Fabian Emil og Gustav Søbak i 2009.

Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av City Self Storage i 2016.

Centerbridge Partners kjøpte seg inn og ble hovedeier i januar, da Øystein Stray Spetalen solgte seg ut.

– 90 prosent er bransjestandarden for når lagrene er fulle, sier Brænd Hekneby.

– Hvor fort kan dere øke til 90 prosent?

– Vi har ikke guidet på det, men det avhenger av om det er en stor eller liten avdeling, og om vi åpner mange nye. Flere av våre avdelinger er over 90 prosent i dag, men det tar tid for nye å etablere seg. De store trenger mer enn 12 måneder på å nå slike nivåer, sier hun.

Åpner 10.000 kvadratmeter i år

I år er planen å åpne 10.000 nye kvadratmeter, og selskapets portefølje er svært Stor Oslo-tung. 83.100 kvadratmeter er lokalisert her, 17.500 i Danmark, 16.100 i Sverige, 13.400 på Vestlandet, mens resten er fordelt på Midt-Norge, Sør-Norge og Nord-Norge.

– Østlandet er viktig. Det er her store deler av befolkningen bor, men det er et stort potensial også andre steder. Vi jobber blant annet med å få større tilstedeværelse i Trondheim, sier Brænd Hekneby.