Kraftig underskudd for Olav Thon Eiendomsselskap

Slik gikk det med Olav Thon Eiendomsselskap i første kvartal. 

SMELL: For Olav Thon Eiendomsselskap.  Foto: NTB Scanpix
Næringseiendom

Olav Thon Eiendomsselskap hadde leieinntekter i første kvartal på 625 millioner kroner, ned 52 millioner kroner fra i fjor. Driftsresultat kom inn på minus 1,72 milliarder kroner, mot pluss 572 millioner kroner i fjor.

Resultat etter skatt endte med et underskudd på 2,2 milliarder kroner, mot pluss 265 millioner kroner samme kvartal i fjor. Selskapet skriver ned verdier for 3,1 milliarder kroner til sammen.

Selskapet har også besluttet å droppe utbytte for 2019 som et forsøk på å styrke likviditeten. 

– Utbruddet av coronapandemien påvirker resultatet i første kvartal ved at verdien på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 3,1 milliarder kroner. Konsernets resultat før skattekostnad ble dermed minus 2,7 milliarder, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Selskapet gjorde investeringer på 236 millioner kroner kvartalet. Ved utgangen av kvartalet eide Olav Thon Eiendomsselskap 77 kjøpesentre.

– Vi har flere prosjekter i planleggingsfasen, men få større prosjekter under oppføring. Det viktigste prosjektet er et nybygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum, som vil bli ferdigstilt i 2021, sier Sperre.

Det er ukjent hvordan pandemien vil ramme selskapet fremover.

– Covid 19-utbruddet og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap. Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes, sier Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Leieinntekter 625667
Driftsresultat-1.716572
Resultat før skatt-2.742354
Resultat etter skatt-2.176265

Olav Thon Eiendomsselskap

  • Forvalter og utvikler eiendom i regionene rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm. 
  • Eiendomsporteføljen består av 80 prosent kjøpesentre og 20 prosent næringseiendom, målt etter leienivå. 
  • Adm. direktør er Dag Tangevald-Jensen. 
  • Største aksjonær er Olav Thon Gruppen med 72 prosent, som videre er heleid av Olav Thon Stiftelsen.
olav thon eiendomsselskap