Fikk etterlengtet godkjennelse midt i krisen

Runestad Investering har jobbet lenge for BREEAM Community-sertifisering av Forusparken. Godkjennelsen kom midt i corona- og oljekrisen.

VIL UTVIKLE: Adm. direktør Monica Runestad i 2020park og Fredrik Skadal, finansdirektør i Runestad Investering, har store planer om næringbygg og boliger på Forus. Byggetrinn to er klart, men corona og oljeprisfall fører til at prosjektet settes på hold til over sommeren, i alle fall. Foto: Runestad Investering
Næringseiendom

Forusparken i Stavanger har i mai fått godkjent sertifiseringen BREEAM Community Outstanding, som ett av tre prosjekter i verden.

– BREEAM Community betyr at man kan ta et helt område og utvikle det helhetlig med minst mulig påvirkning på miljøet, og med positiv innvirkning på det sosiale for innbyggerne og for økonomisk utvikling av området, sier Monica Runestad, adm. direktør i 2020park.

Forusparken er det første BREEAM Communities-prosjektet i Norge som er godkjent, ifølge Runestad.

Forusparken er på 127 mål. Nå er trinn to av området detaljregulert, med cirka 100.000 kvadratmeter kontor, handel/service og 95 leiligheter. Dette er investeringer til cirka 3 milliarder kroner.

STORE PLANER: 2020park, eid av Runestad Investering, skal utvikle kontor, handel/service og boliger på Forus i Stavanger. Illustrasjon: DARK Arkitekter

Avventer nå markedet

– I teorien kan vi nå begynne å bygge. Det er lagt opp til at boligdelen og noen av kontorbyggene kan stå ferdig samtidig, men vi er avhengig av leietagere for å kunne begynne bygging av kontor, sier hun.

Rett over sommeren tar selskapet en status på hvordan corona og oljepris har påvirket markedet.

– Kanskje markedet er slik at vi ikke kommer i gang når vi skulle ønsket, men vi er klar når tiden er klar for oss, sier hun.

Utvikling av hele området, med næringspark, boliger og handel/service, er anslått å koste 7-9 milliarder kroner. Fullt utbygd kan prosjektet gi 12.000 arbeidsplasser, 600 boliger og servicetilbud.

Vi er villige til å ta risiko og investere i miljø og god kvalitet
Monica Runestad, 2020park

Runestad Investering

  • Er eid 100 prosent av Rune Runestad.
  • Den eksisterende eiendomsporteføljen er på cirka 70.000 kvm. næring med årlige leieinntekter på cirka 85 millioner kroner.
  • Har en tomtebank (næringsareal) på cirka 1.500 mål, hvorav 50 prosent er ferdig regulert.
  • Har oppført og solgt 550 boligenheter de seneste åtte årene og har en tomtebank på 700 regulerte boenheter.
  • Har tilsammen eierposter i 60 selskaper, også i andre bransjer enn eiendom.

Bydelssentrum fra scratch

Nærhet til fasiliteter er et fokus for BREEAM Community. Dette også for å redusere bilbruk og CO2-utslipp.

Forusparken ligger ved boligbebyggelsen på Forus, hvor det ikke er noe naturlig sentrum.

Beliggenheten og størrelsen på området gjør at selskapet kan starte med helt blanke ark og lage et bydelssentrum.

I Stavanger foregår det meste av transport til og fra jobb med bil, det samme når man skal handle. I Forusparken legges det opp til at man får dekket de fleste behovene man har, slik at man ikke trenger å transportere seg flere steder i løpet av en dag.

– Ett av kravene som stilles for å få BREEAM-poeng, er at det skal være lettere å benytte offentlig transport fremfor å bruke egen bil. Vi har bussveien langs området i tillegg til togstasjon, samt sykkelparkering utenfor døren.

Den nye bussveien skal være ferdig i 2023, og området ligger langs kollektivaksene mellom Stavanger og Sandnes og ut til Stavanger lufthavn på Sola.

Energibruken i byggene vil være effektiv og enkel i drift.

– Energien vil også være så miljøvennlig som mulig. Vi vil blant annet benytte oss av fjernvarme, samt kjøling fra vann i Gandsfjorden. Vi ser og på nye energiløsninger under utvikling.

Liv etter arbeidstid

BREEAM Community stiller krav til at det skal være miljøvennlig, men også at det legges til rette for økonomisk og sosial vekst. I prinsippet tar man utgangspunkt i hva som er best for den enkelte, samfunnet og miljøet.

– Trivsel, kvalitet og liv i området også etter arbeidstid, og med mange uformelle møteplasser, er viktig å få til i prosjektet, sier hun.

UTVIKLE BYDELSSENTRUM: Liv også etter arbeidstid er sentralt å få til i prosjektet. Illustrasjon: DARK Arkitekter

Området ligger mellom Gausel og Lura på Forus Øst, ikke langt fra kommunegrensen til Sandnes og cirka 12 kilometer fra Stavanger sentrum.

– Planene og sertifiseringen viser at vi er villige til å ta risiko og investere i miljø og god kvalitet, samt at vi tenker langsiktig. Det koster å oppnå en slik sertifisering, både i penger og innsats, sier Runestad.

Dokumentasjonskrav

Outstanding er den høyest mulige sertifiseringen, og Forusparken har også fått den høyeste poengscoren i verden, ifølge Runestad. Alt selskapet har gjort, er dokumentert og etterprøvd av et anerkjent, internasjonalt og uavhengig organ.

– Ingen hadde søkt slik sertifisering i Norge da vi startet opp, og vi ville gjerne gå foran. Vi kan enten planlegge etter dagens standarder og dermed være sist i klassen, eller så kan vi benytte anledningen til å være først med å sette fremtidens standard for miljø og samfunn. Samarbeid på tvers av profesjoner har vært avgjørende for å få til dette.

Om BREEAM Communities

  • Er en sertifisering av prosjekter på planstadiet og med føringer for gjennomføringsfase.
  • Det stilles store krav til utredninger spesielt innen energi, mobilitet og trafikk, grønn infrastruktur og biologisk mangfold.
  • Formålet er å oppmuntre til å planlegge utbyggingen for å minimere energibehov, -forbruk og CO2-utslipp.
  • Forusparken er ett av kun seks pilotprosjekter i Norge som søker å oppnå  denne type sertifisering. På verdensbasis er dette en relativ ny sertifisering.
Runestad Investering
monica runestad
2020park
forus
eiendomsutvikling
breeam
Nyheter
Næringseiendom