Spår permanente endringer i kontorbruken

En fersk undersøkelse blant landets største kontorbrukere viser at 93 prosent venter både økt hjemmekontorbruk og endringer ved  kontorarbeidsplassene.

HJEMMEKONTOR, MEN FÅ VENTER REDUSERT KONTORBEHOV:  Store bedrifter uttaler også at det går fra free seating til mer faste plasser, flere stillerom og mindre tettpakkede åpne landskap, ifølge DNB Næringsmegling, her v/Gunnar Selbyg (fra v.), Thomas Ramcilovic, Anne Helene Mortensen og Magnus Havikbotn Jacobsen. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Svært mange er i konkrete prosesser hvor man vurderer hvordan man skal jobbe på kontoret fremover. De siste månedenes coronatiltak har tvunget frem midlertidige drastiske endringer i måten man jobber på i kontorbedriftene. Dette har trigget en ny vurdering av hvordan man skal jobbe også i fremtiden, sier Thomas Ramcilovic, analysesjef i DNB Næringsmegling.

Undersøkelsen i regi av DNB Næringsmegling er gjennomført de siste ukene blant 25 av de største nasjonale kontorbrukerne. Blant respondentene er Gjensidige, If, Storebrand, NRK, Bouvet, PwC og DNB.

– Nær samtlige forventer økt hjemmekontorbruk også i fremtiden, og de aller fleste forventer også at man vil øke andelen digitale møter permanent, spesielt der det sparer reising, sier han.

Om undersøkelsen

  • DNB Næringsmegling har spurt 25 av de største norske kontorbrukerne i Norge om fremtidige kontortrender:
  • Tror du Covid-19 og tiltakene vi har opplevd de siste ukene vil medføre økt hjemmekontorbruk?
  • Tror du Covid-19 og tiltakene vi har opplevd de siste ukene vil medføre permanente endringer i kontorbruken? Eventuelt hvordan?

Mer bruk av hjemmekontor

Over 90 prosent svarte at hjemmekontorbruken vil øke permanent også etter at coronaviruset ikke lenger er en trussel.

– I de fleste større bedrifter ble hjemmekontor benyttet også før coronatiltakene inntraff, men bedriftene oppgir nå at man tror omfanget vil øke permanent, sier Ramcilovic.

En årsak er at erfaringen har vært at hjemmekontor fungerer bra, og at det er positivt at det gir de ansatte mer fleksibilitet.

– Flere nevner at man er opptatte av å rekruttere de beste folkene og at økt hjemmekontorbruk kan være attraktivt for ansatte som kombinerer mye jobbing med familieliv.

Det er forskjeller i hvor utstrakt man ser for seg hjemmekontor blir. Noen av de spurte bedriftene spår så mye som 50 prosent hjemmekontor. 

Redusert kontorbehov eller ikke?

Det er også faktorer som taler for at kontorbehovet ikke blir mindre, men annerledes.

Selv om økt hjemmekontorbruk isolert sett medfører redusert kontorbehov, tror bare 30 prosent at man vil redusere kontorbehovet de neste årene.

Noen vurderer endringer som gjør arbeidsplassen bedre forberedt på eventuelle nye pandemier permanent, og flere peker på at bedre smittevern også vil gi en positiv effekt i form av mindre ordinært sykefravær.

Flere påpeker at den siste tidens endringer innebærer at man tenker gjennom kontorplassene på nytt. En del vurderer til dels å reversere løsninger med stappfulle åpne landskap, også med hensyn på produktiviteten.

De færreste tror at cellekontorer får comeback
Magnus Havikbotn Jacobsen, DNB Næringsmegling

Faste plasser 

– Flere er nå opptatte av at faste plasser og cellekontor oppleves som bedre med hensyn på smittevern enn free seating, men de færreste tror at cellekontorer får comeback, sier senioranalytiker Magnus Havikbotn Jacobsen.

Samtidig rimer ikke flere faste plasser helt med at de fleste forventer mer hjemmekontorbruk. 

– Enkelte trekker frem at økt hjemmekontorbruk kan gi rom for bedre plass pr. ansatt, som uavhengig av smittevern gir en bedre arbeidsplass. Det er nevnt av flere at 2–3 kvadratmeter pr. ansatt tross alt utgjør en minimal andel av kostnadene, sier Jacobsen. 

«Kontorkostnaden er veldig lav i den store sammenhengen, så hensynet til smittevern kan få konsekvenser», er en uttalelse fra en respondent i undersøkelsen.

Digitale møter og mindre reising

Kontorbrukerne sier at flere møter vil bli digitale permanent. Man har blitt tvunget til å lære seg å bruke elektroniske verktøy, og mange uttaler at det har fungert bra og at det har vært tidsbesparende. 

– Spesielt der man kan spare flyturer og reisetid, vil en del møter gjennomføres digitalt ifølge våre respondenter. Spesielt siden det treffer en annen trend, nemlig økt miljøfokus, sier analytiker Anders Steinsland Haugan.

FLERE VIDEOMØTEROM:  Anders Steinsland Haugan, analytiker i DNB Næringsmegling. Foto: DNB Næringsmegling

«Tiden hvor jeg flyr ukentlig over til Stavanger for et kort møte, er nok forbi», er en uttalelse fra en respondent.

Mange forventer derfor å endre møteromsmiksen.

– Generelt ønsker bedriftene flere og mindre møterom hvor man kan avholde videomøter. En del påpeker at de største møterommene opptar mye plass i forhold til bruken og forventer at hyppigere digitale møter vil forsterke denne trenden, sier Haugan.

En bedrift uttaler: «Vi forventer langt mer hjemmekontorbruk blant en del av våre ansatte, men ledig plass vil nok omdisponeres snarere enn å kutte i areal. Vi trengte allerede flere stillerom og en økning i digitale møter har styrket det behovet".

– Må også møtes fysisk

PwC er en av deltagerne i undersøkelsen. Ifølge Henrik Haakestad Lervold, direktør for marked og kommunikasjon, har PWC opplevd få utfordringer med hjemmekontor. Nå begynner flere å komme tilbake til kontoret.

FYSISKE MØTER VIKTIG: Henrik Haakestad Lervold, direktør for marked og kommunikasjon i PWC. Foto: PwC

– Vi kom veldig fort inn i en ny hverdag med hjemmekontorer for alle våre ansatte. Det var en situasjon og en overgang de håndterte svært godt, både fordi vi er gode på å snu oss rundt og har en teknologisk plattform som muliggjør dette, sier Lervold.  

Han påpeker imidlertid at det er viktig å møtes fysisk. 

– Jeg tror at hjemmekontor er vel så effektivt som kontor med hensyn til å utnytte tiden best mulig samt å få arbeidsro, men for å bygge kultur må man også møtes fysisk. Relasjoner trenger fysiske møter for å etableres og utvikles effektivt. Derfor er det ikke aktuelt med så utstrakt bruk av hjemmekontor som Telenor har uttalt, sier han.

Han tror det blir mer fleksibilitet mellom hjemmekontor og fysisk jobbkontor i fremtiden.

– Men det er en balansegang, hvor man må hensynta både effektivitet og å bygge kultur. Det er imidlertid grunn til å tro at arealbehovet blir mindre i fremtiden, det sier seg selv, sier han.

kontorlokaler
kontorlandskap
hjemmekontor
dnb næringsmegling
thomas ramcilovic
magnus havikbotn jacobsen
Nyheter
Næringseiendom