Merker skarpere prising på dagligvareeiendommer

Thoresen-familien tar ut 80 millioner i ekstraordinært utbytte fra AKA, i tillegg til 50 millioner basert på fjorårsresultatet. 

FORTSETTER VEKSTSTRATEGIEN:  Adm. direktør Paal Haakensen i AKA (til v.) og hovedaksjonær Aage Thoresen legger frem rekordresultat, men merker det nå er flere investorer som retter blikket mot dagligvareeiendommer og at prisingen er blitt skarpere på eiendommer.  Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Det ekstraordinære utbyttet skal gå til oppgjør av et mellomværende mellom AKA og eiere, samt til skatt. Normalt har vi tatt ut 50 millioner i utbytte i året, men nå har vi kommet i en situasjon av formuen har tatt oss igjen, sier Aage Thoresen, gründer og hovedeier.

Han eier selskapet sammen med sine tre barn. 

– Jeg betaler oppunder 30 millioner kroner i året i skatt, hvorav cirka to tredjedeler er formueskatt. Mine tre barn betaler også tosifret skatt, sier Thoresen. 

AKA har forøvrig hverken permittert noen eller søkt kontantstøtteordningen fra myndighetene.

Thoresen misliker sterkt at utenlandske finansielle investorer ikke må betale formuesskatt.

– Det er det verste vi vet. Utenlandske investorer har siste årene stått for 20-30 prosent av eiendomstransaksjonene, og nå er de på vei tilbake for fullt i markedet, sier han. 

AKA

  • Eier en landsdekkende eiendoms-portefølje med hovedvekt på dagligvareeiendommer.
  • Totalt areal er 416.000 kvm. fordelt på 227 eiendommer. Anslått markedsverdi er cirka 12 milliarder.
  • Årsleien er nå over 600 millioner kroner. Ledigheten i porteføljen er 0,6 prosent.
  • Eies 100 prosent av eiendomsinvestor Aage Thoresen og barna Hallvard, Guro og Marte.
  • Har hovedkontor på Hønefoss.

Merker skarpere prising

AKA har økt eiendomsporteføljen fra 100 eiendommer i 2013 til 227 eiendommer nå. Veksten skal også fortsette. 

På større eiendommer og porteføljer møter man hele spekteret av investorer
Aage Thoresen, AKA

Både AKA og Thoresen får mange henvendelser hver uke om kjøp av eiendommer, og er med i mange budrunder. De ser at prisingen er blitt skarpere på interessante eiendommer. 

– Det er nå flere investorer som retter blikket mot dagligvareeiendommer. På større eiendommer og porteføljer møter man hele spekteret av investorer, også fond og utenlandske. Dette til tross for at det er trangt i døra for å få finansiering for en del aktører, sier Thoresen.

Fortsetter vekststrategi

AKA har gjennomført kjøp og inngått avtaler om overtakelser av hovedsakelig dagligvareeiendommer så langt i år for over 400 millioner, og ønsker å investere for ytterligere 600-800 millioner kroner i år dersom de rette eiendommene dukker opp.

– Vi er alltid interessert i eiendommer som har lange kontrakter med solide aktører både innen dagligvare og faghandel, sier daglig leder Paal Haakensen.

Selskapet har også solgt syv eiendommer.

– Vi har kjøpt mer i både kvadratmeter og årsleie enn vi har solgt. Dette er trimming av porteføljen, sier finansdirektør Jane K. Gravbråten.  

HAR UTVIKLET I HØNEFOSS: Aage Thoresen, Paal Haakensen og Jane Gravbråten har utviklet 30.000 kvm handelsarealer på Hvervenmoen. Foto: Kristin Vidhammer

Strategien står seg bra 

AKA har ikke fått tap som følge av corona,  tvert i mot. Både dagligvarer og mange innen storhandel har fått økt omsetning gjennom coronatiden.  I tillegg har renten falt, og effekten kommer for fullt i andre og tredje tertial. 

– Konseptet vårt har stått seg bra. Vi har alltid en minimumsleie  med et omsetningsbasert ledd på toppen, som nå slår inn, sier Thoresen. 

Andelen dagligvare er 63 prosent, resten er i hovedsak storhandel innenfor kategorien bredt vareutvalg. De største leietagerne er Reitangruppen, NorgesGruppen, Coop og Europris, som står for 80 prosent av leieinntektene. 

Rekordhøyt delårsresultat

AKA økte både leieinntektene og resultatet kraftig i årets første fire måneder sammenlignet med første tertial i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger, EBITDA, ble 222 millioner kroner i første tertial, mot 135 millioner på samme tid i fjor. I tallene ligger en gevinst på salg av eiendom på 62 millioner kroner, men i tillegg økte leieinntektene med 31 millioner sammenlignet med første tertial i fjor.

– Vi investerte 1,6 milliarder kroner brutto i fjor i 30 eiendommer, og brorparten av investeringene skjedde etter første tertial i fjor, sier Gravbråten.

I tillegg ferdigstilte selskapet tidligere i år et nytt storhandelbygg på 12.000 kvadratmeter på Hvervenmoen Næringspark i Hønefoss, som er utleid til Jysk, Elkjøp, Megaflis og XXL. 

Selskapet har en drift-og forvaltningsorganisasjon som samarbeider tett med leietagerne, og  gjør oppgraderinger for titalls millioner hvert år. 

AKA

(Mill. kr)1. tert./201. tert./19
Driftsinntekter248157
Driftsresultat17295
Resultat før skatt11752

Årlige leieinntekter pr. første tertial er 611 millioner kroner. Til sammenligning fikk konsernet i fjor leieinntekter på i overkant av 500 millioner kroner og et resultat før skatt på 137 millioner kroner. 

Milliardverdier i eiendom

Aage Thoresen og familien sitter i dag med eiendomsverdier for 12 milliarder kroner regnet etter en yield (leieinntekter i forhold til eiendommens antatte markedsverdi) på 5 prosent.

Med en gjeld på cirka 5 milliarder kroner, sitter familien med nettoverdier på cirka 7 milliarder kroner.

AKA oppstod som et frittstående eiendomsselskap i 2011 etter at selskapet solgte sin aksjepost på 5,2 prosent i Norges Gruppen mot oppgjør i kontanter og et 30-talls eiendommer.

Bakgrunnen for at AKA eide denne aksjeposten, var at Norges Gruppen i år 2000 overtok en landsdekkende kjede av Spar-butikker som AKA hadde vært med å etablere. Dermed var AKA ikke lenger direkte involvert i dagligvarehandel, og fikk en flying start på ferden videre som eiendomsbesitter.

aka
aage thoresen
paal haakensen
dagligvarebutikker
dagligvareeiendommer
storhandel
Nyheter
Næringseiendom