Holder høy aktivitet i lavprofilert selskap

Kjell Kristoffersen og Bjørn-Erik Indahl i Oslo-selskapet IK Gruppen sitter nå på eiendommer for rundt 6 milliarder kroner. 

HAR BYGGET STEN PÅ STEN: Kjell Kristoffersen (til v.) og Bjørn-Erik Indahl i IK Gruppen etablerte selskapet 50/50 i 1990 da de startet med boligbygging. Nå sitter de på en stor portefølje av nærings- og boligeiendommer i Stor-Oslo.  Foto: IK Gruppen
Næringseiendom

– Vi vil fortsette å bygge stein på stein. Vi vokser jevnt og vil opprettholde tempoet vi har hatt, og vi har tro på fremtiden, sier daglig leder Kjell Kristoffersen. 

IK Gruppen består av forvaltningsselskapet Maya Eiendom, boligutviklingsselskapet Oslo Villautvikling, entreprenør- og konsulentselskapet Inka Entreprenør og korttidsutleieselskapet Maya Apartments. I tillegg er det en rekke andre selskaper i konsernet fordi eiendommene hovedsakelig er eiet av single purpose-selskaper.

Kjøp og investeringer

Selskapet har kjøpt eiendommer for over 500 millioner kroner siden i fjor høst.

– På slutten av fjoråret kjøpte vi to boliggårder, Frognerveien 50 og Tøyengata 16, som er fullt leid ut. I år har vi kjøpt Tollbugata 11, som er utleid til boliger og Pascal. Dermed eier vi hele dette kvartalet, de øvrige tre eiendommene leier vi ut til hotellkjeden Citybox.

Selskapet var i fjor ferdig med å bygge 125 nye rom til hotellkjeden, slik at hotellet nå har nesten 350 rom. 

– Foreløpig har det gått greit gjennom coronakrisen, men vi taper noe på omsetningsbasert leie. Citybox har åpnet igjen, og vi er spent på høsten og når turistene kommer tilbake, sier han. 

IK Gruppen

  • Driver innen investering, utvikling og drift av nærings- og boligeiendommer i Stor-Oslo.
  • Eier cirka 150.000 kvadratmeter næringslokaler og 500 leiligheter, i tillegg til boligbygging.
  • Kjell Kristoffersen og Bjørn-Erik Indahl  kom i 2018 for første gang inn på Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste, og med en anslått formue på 1,5 milliarder hver havnet de begge på 206. plass i fjor.

Bygger på Bryn og Vestby

IK Gruppen bygger et større, nytt kontorbygg i Tvetenveien 8, og har i år også kjøpt Brynsveien 16-18 for å bygge dette sammen med Tvetenveien. Selskapet vil både ha ekstern utleie og selv flytte inn i Tvetenveien.  

BYGGER NYTT: IK Gruppen flytter selv inn i Tvetenveien 8/Brynsveien, i tillegg til ekstern utleie. Foto: IK Gruppen

Selskapet bygger også nytt næringsbygg i Svarthagsveien i Vestby. 

UNDER BYGGING: IK Gruppen bygger lager/logistikk-bygg i  Svarthagsveien i Vestby. Illustrasjon: IK Gruppen

– Disse to byggene vil stå ferdig i 2021 og totale  investeringer er rundt 600 millioner kroner.

Næringseiendom-porteføljen er nå på cirka 150.000 kvadratmeter fordelt på cirka 50 bygg,  i hovedsak kontor-, lager- og logistikkbygg.

Vi har så og si ikke ledighet i porteføljen
Kjell Kristoffersen, IK Gruppen

Lite ledighet 

– Vi har så og si ikke ledighet i porteføljen,  hverken innen næring eller bolig. Vi tror vi nå nærmer oss rundt 200 millioner kroner i leieinntekter i IK Gruppen,  og i tillegg kommer 50 millioner i leieinntekter i IK Holding, som ligger utenfor konsernet, sier Kristoffersen.  

I fjor var leieinntektene 158 millioner kroner, i tillegg kommer salgsinntekter på 67 millioner kroner som følge av entreprenørvirksomheten og salg av eiendom. 

Resultat før skatt var nesten 50 millioner kroner i fjor. 

– Vi er fornøyd med fjorårsresultatet. Resultatene vil ha naturlige svingninger fra år til år, men så lenge vi øker, må vi være fornøyde.

Kristoffersen og Indahl tok i fjor ut et utbytte på 18 millioner kroner, mot 15 millioner året før.

IK Gruppen

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter229172
Driftsresultat11077
Resultat før skatt4927

Betydelige merverdier 

Siden 2015 har selskapet hatt et samlet resultat før skatt på nærmere 250 millioner kroner, uten at selskapet har tatt oppskrivninger på eiendomsporteføljen. 

Den bokførte verdien av tomter og bygninger i IK Gruppen var ved årsskiftet 1,8 milliarder kroner, men det er betydelige merverdier i porteføljen.

– Markedsverdien av den totale eiendomsporteføljen vi eier gjennom våre selskaper er nå rundt 6 milliarder kroner, sier Kristoffersen.

Stort boligprosjekt 

IK Gruppen har også i år kjøpt Sagaveien 4 på Ås, hvor selskapet nå eier et halvt kvartal sentralt beliggende ved Ås jernbanestasjon og nye Ås sentrum.

– Vi har planer om et boligprosjekt med 180 leiligheter hvor vi nå sender inn reguleringsforslag. Prosjektet kan komme i markedet til neste år. 

Selskapet utvikler også ene- og tomannsboliger gjennom Oslo Villautvikling, men realiserte ingen eiendommer i fjor.

– I år vil vi sette i gang med to boligprosjekter tipper jeg. Vi har planer om å bygge ni boliger i Alunsjøveien på Ammerud og fem boliger i Ringshusveien på Nordstrand. 

Har etablert korttidsutleie

I 2017 startet selskapet opp Maya Apartments, som tilbyr moderne og møblerte leiligheter for korttidsleie. Disse skal konkurrere mot hotell- og ferieleiligheter.

I denne porteføljen ligger leiligheter i Thorvald Meyers gate i Oslo, Kasjotten Apartments på Skjetten i Akershus og Parkveien i Oslo sentrum.

Inka Entreprenør jobber i første rekke med prosjektstyring og byggeledelse, samt tilpasning og tilrettelegging av lokaler for leietagere. Selskapet er hovedsakelig engasjert med leveranser innad i konsernet.

IK gruppen
kjell kristoffersen
bjørn-erik indahl
maya
inka
oslo villautvikling
boligutvikling
boligutleie
bryn
Nyheter
Næringseiendom