Thon Holding har utvidet obligasjonslån med 100 millioner

Nytt utestående beløp er 400 millioner.

TRAVEL MÅNED I OBLIGASJONSMARKEDET: Olav Thon og Thon Holding. Foto: Jørgen Hyvang
Næringseiendom

Fredag emitterte Thon Holding 300 millioner kroner i form av et nytt, usikret obligasjonslån med løpetid på tre år.

Nå har selskapet utvidet obligasjonslånet med 100 millioner kroner, og nytt utestående beløp er 400 millioner.

Lånet har en flytende rente på tremåneders Nibor pluss 1,30 prosent. Det løper til 3. juli 2023.

SEB var tilrettelegger for obligasjonslånet og utvidelsen.

Halv milliard tidligere i juni

Tidligere i juni utstedte Thon Holding et nytt, femårig obligasjonslån på 300 millioner med flytende rente på tremåneders Nibor pluss 1,80 prosent pr. år, da med bistand fra Handelsbanken Capital Markets.

Også denne obligasjonen ble senere utvidet, med 200 millioner til 500 millioner kroner.

thon holding
obligasjonslån
Olav Thon
seb
Nyheter
Næringseiendom
Børs