Tvil om riveplaner: CC Vest får kanskje stå likevel

Mustad Eiendom vil bygge en helt ny bydel på Lilleaker i Oslo. En parkeringskrangel kan likevel sørge for at dagens kjøpesenter blir stående.

PENGEMASKIN: Mustad Eiendom ønsker å erstatte dagens CC Vest med et mer urbant handelsområde, men vil beholde parkeringsmulighetene. Oslo kommune mener derimot at fire av fem parkeringsplasser må vekk. Foto: Gard Setsaas
Næringseiendom

Mustad Eiendom har enorme planer for strøket Lilleaker, helt vest i Oslo ved grensen til Bærum. På begge sider av Lysakerelven, som skiller de to kommunene, vil familieselskapet bygge boliger, kontorer, handelsarealer og hotell for rundt 15 milliarder kroner de kommende 10–15 årene.

Den nye «Lilleakerbyen» er ment å romme et par tusen nye boliger og 250.000 kvadratmeter næringsarealer.

HODEBRY: Adm. direktør Olav Line vil ikke ofre parkeringsplassene. Foto: Iván Kverme

Klatrer på listen

At et eiendomsselskap ønsker å bygge er ingen kioskvelter.

Noe annet er planen om å rive et av landets mest populære og innbringende kjøpesentre til fordel for byutviklingen.

«CC Vest har vært en formidabel suksess, men det må videreutvikles. Og hvis man skal bygge by, kan man ikke ha den strukturen som er i dag, hvor alt foregår på innsiden. Det må bli gater og plasser», sa Olav Line til Finansavisen høsten 2016, da det ble kjent at han overtok som adm. direktør i Mustad Eiendom.

Siden den gang har omsetningen på CC Vest gått rett til værs. I første halvår av 2020 steg den med hele 8,2 prosent, ifølge Kvarud Analyse. En halvårsomsetning på 1,13 milliarder kroner gir en sjetteplass på listen over Norges største kjøpesentre.

Kraftig P-kutt

Men om dagens senter skal erstattes av «bybutikker» ved gater og plasser, er det bare å glemme å beholde de rundt tusen parkeringsplassene ved dagens senter, mener Oslo kommune, som er innstilt på å kutte parkeringsdekningen med 80 prosent – til 200.

– I og med at vi har tusen plasser i dag og et velfungerende senter, er vi avhengig av et kompromiss. Jeg tror det er mulig, sier Olav Line.

Mustad Eiendom

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter746,0544,6
Driftsresultat135,9175,1
Resultat før skatt79,3105,4
Årsresultat70,589,5
  • Forvalter 330.000 kvadratmeter på begge sider av Lysakerelven i Oslo og Bærum, deriblant kjøpesenteret CC Vest, som selskapet eier 60 prosent av.
  • Har sitt utspring fra industriselskapet O. Mustad & Søn, som ble etablert i 1832. Utfisjonert som eget eiendomsselskap i 1997.
  • Familieeid gjennom seks–syv generasjoner, der dagens eiere Tuva Bevreng Kråkenes (39), Kristin Mustad Bevreng (37) og Axel M. Mustad (35) har 33 prosent hver. Deres mor Ruth Katharina Mustad Bevreng (67) eier den resterende andelen, men sitter likevel med kontrollen i styret.
  • Etter kjøpet av Granfos Næringspark på Bærum-siden av elven for 900 millioner kroner i 2013 og eiendommen til tidligere Lysaker Kemiske Fabrik i 2017, råder selskapet over 330 mål.

– Men det er ingen enighet nå?

– Nei. Vi jobber med et mål om å få reguleringen godkjent ved årsskiftet 2021/22. Vi ligger litt etter skjemaet fordi Oslo kommune ønsker sitt eget planforslag. Det har tatt noe tid.

Det er viktig for oss å ikke sage av grenen vi sitter på
Olav Line, Mustad Eiendom

– Om det ikke oppnås noen enighet, ligger det da an til at CC Vest består?

– Ja, det utelukker vi ikke. Forutsetningen for å drive handel her er at det er mulig å komme seg hit med bil. Selv om noen bare reiser tre–fire kilometer, bruker folk bil. Man har ingen gode eksempler hverken i Norge eller i utlandet på at folk går eller sykler til slik handel, sier Line, som tidligere var toppsjef i Aker Brygge-eier Norwegian Property og før det var øverste mann i Steen & Strøm.

LILLEAKER: På begge sider av Lysakerelven har Mustad Eiendom store planer. CC Vest ligger til venstre for midten av bildet, Lysaker sees til høyre. Foto: Hadrian Eiendom

Planen er uansett å legge bedre til rette for både kollektivtrafikk og myke trafikanter, men ikke for enhver pris.

– Uten biltilgjengelighet er det veldig vanskelig å realisere et slikt prosjekt. Det kommer stadig flere utslippsfrie biler, og det er viktig for oss å ikke sage av grenen vi sitter på, sier Line.

Han legger til at en eventuell riving av CC Vest vil komme i den aller siste etappen av prosjektet.

T-bane: – Fantastisk

Det som ligger fremst i løypen er flere boliger, og byggingen er allerede godt i gang. Mustad Eiendom håper dessuten at det kommer en egen adkomst til Fornebubanen ved Lysaker fra et torg der selskapet ser for seg et hotell. Når den sterkt forsinkede banen er på plass, er ennå i det blå.

EVIGHETSPROSJEKT: Mustad Eiendom håper Fornebubanen er klar i 2027. Slik er kommende Lysaker T-banestasjon tenkt. Illustrasjon: Asplan Viak, Arup og Longva arkitekter

– De signalene vi jobber etter nå, er at den skal være operativ i 2027. Men vi mener den er så positiv for stedet at det ikke er så viktig om det blir i 2026 eller 2027. Fra Majorstuen stasjon og til oss vil det ta syv minutter. Det er jo fantastisk, sier Line.

Mustad Eiendom omsatte for 746 millioner kroner i fjor, og satt igjen med 79,3 millioner før skatt. Mustad-familien bevilget seg et utbytte på 75 millioner kroner.

mustad eiendom
olav line
fornebubanen
cc vest
lilleakerbyen
lilleaker
parkering
Nyheter
Næringseiendom