DNB Markets: Dette blir fokus for Self Storage Group

Den strategiske gjennomgangen er avsluttet.

KLARER SEG BEST SELV: Adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby i Self Storage Group. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

Resultatsesongen ruller videre, og blant dagens tallfremleggere kunne Self Storage Group fortelle at inntektene i kvartalet endte på 72 millioner kroner, mens resultatet før skatt kom inn på 10 millioner kroner.

DNB Markets skriver i dagens aksjerapport at inntektene var i overkant av deres estimerte 72 millioner, mens resultatet før skatt var godt under 13 millioner kroner. 

«Usikkerheten har i forkant blant annet vært rettet mot i hvor stor grad driften ville bli påvirket av corona. Ledelsen annonserte i januar også en strategisk gjennomgang av virksomheten, inkludert en vurdering av mulige interessenter for et kjøp av selskapet. I tillegg til interesse for grunnlaget for at de nå avslutter denne prosessen, vil det også være fokus på planlagt veksttakt fremover», heter det. 

Klarer seg best selv

Ifølge dagens rapport vil aksjonærene være best tjent med at Self Storage Group fortsetter som et uavhengig og børsnotert selskap. 

Markedet er så langt nøytrale til dagens rapport, ettersom aksjen handles uendret på 24,20 kroner. 

DNB Markets har før eventuelle justeringer en hold-anbefaling på Self Storage Group med kursmål 25 kroner. 

Rapporten her.

self storage group
dnb markets
Nyheter
Næringseiendom