Bergensfamilie har eiendom for 2 milliarder

Siden den spede starten på 1960-tallet har Falch-Monsen-familien bygget opp et lite eiendomsimperium i Bergen. Planen er å utvide det.

GEILO: Om det skulle finnes en Bergens-adel, er det hit den trakter. BHG Eiendom kjøpte seg inn med 50 prosent i Dr. Holms Hotel i 2017. Foto: Herland Eiendom
Næringseiendom

Det erkebergenske familieselskapet har ikke engang sin egen hjemmeside, men BHG Eiendom begynner å få en anselig eiendomsmasse. 

– Om vi ser på bygningsverdier og yield, tror jeg ihvertfall vi snakker om 2 milliarder totalt sett. Men vi er ikke akkurat «på selgeren», sier Erling Falch Monsen.

FAMILIEOVERHODE OG SJEF: Erling Falch Monsen. Foto: BHG Eiendom

I tillegg til å være daglig leder, er 75-åringen hovedaksjonær i BHG Eiendom med en eierandel på 35,5 prosent i form av A-aksjer. Jørgen Falch-Monsen og Tone Falch Monsen Revheim har 30 prosent hver (B-aksjer), mens Mette Kamfjord Monsen eier 4,5 prosent.

Muligheter ved Flesland

I fjor kjøpte selskapet hovedkontoret til kraftselskapet BKK sammen med ditto lokale Frydenbø Eiendom – 30.000 kvadratmeter fordelt over 51 mål på Kokstad, ikke langt fra Bergen lufthavn. 

Hva som skjer med eiendommen er ennå ikke avklart, men mulighetene er flere. BKK skal ihvertfall flytte til Solheimsviken, nærmere Bergen sentrum.

Vi føler oss ganske komfortable, og registrerer at markedet holder seg oppe
Erling Falch Monsen, BHG Eiendom

– Det er vel kontormarkedet man satser på, men vi er inne i en utviklingsfase og ser på forskjellige alternativer. Leieavtalen med BKK går ut i februar 2021. Vi føler oss ganske komfortable, og registrerer at markedet holder seg oppe. Ledigheten også før Covid-19 var ikke så høy, og etterspørselen har vært god, mener Falch Monsen.

KJØPT I FJOR: BKK har fortsatt sitt hovedkontor her i Kokstadveien 37. BHG Eiendom og Frydenbø Eiendom er nå i tenkeboksen om hva som skal skje med eiendommen. Foto: Kyte Næringsmegling

– Vi har imøtekommet leietagerne på bakgrunn av deres likviditetssituasjon og gitt leieutsettelser, men ikke fritak.

Moderat leienivå

Ifølge Eiendomshuset Malling & Co og WPS Næringsmegling var kontorledigheten i Bergen 8 prosent ved inngangen til sommeren. I området Bergen sør, der BKK-eiendommen befinner seg, sto 11 prosent av arealene ledig. Lavest ledighet hadde Solheimsviken (3 prosent) og selve sentrum (5 prosent).

Leieprisene i byen er påfallende stabile over tid, ihvertfall sammenlignet med Oslo. 

Det normale leienivået for kontorer i Bergen sentrum er i intervallet 1.700 til 2.600 kroner per kvadratmeter, mens toppen nås ved 3.000 kroner.

I Bergen sør vaker leieprisene mellom 1.500 og 2.000 kroner meteren, med 2.300 kroner som toppnivå.

BHG Eiendom

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter106,385,9
Driftsresultat57,848,1
Resultat før skatt33,5−3,4
Årsresultat27,6−2,7
  • Familieeid eiendomsselskap ledet av Erling Falch Monsen (75).
  • Har en portefølje på cirka 110.000 kvadratmeter, hovedsakelig i Bergen, bestående av kontor-, industri- og hotelleiendommer.
  • Eier også Dr. Holms Hotel på Geilo sammen med Frydenbø Eiendom.
  • Eiendommene anslås å ha en verdi på drøyt 2 milliarder kroner.

Coronasikring

Da Finansavisen intervjuet Falch Monsen i fjor sommer, regnet han med at leieinntektene ville nå 130–140 millioner i 2019. Slik gikk det imidlertid ikke. De endte på 93,7 millioner kroner – opp fra 75,6 millioner året før.

– Vi kom vel ikke helt i mål. Men jeg tror regnskapet for inneværende år blir helt i tråd med det vi leverte i fjor. Vi er ikke like sårbare som mange andre utleiere. Vi har mange kommunale leietagere, og har en bra leie på hotellsiden med minimumsleie, sier han.

Droppet utbytte

Det er nettopp hoteller som danner grunnstammen i BHG Eiendom, som opprinnelig het Bergen Hotel Gruppen. Da driften av daværende Scandic Strand Hotel, Scandic Bergen City og Hotel Scandic Neptun ble solgt til Scandic Hotels i 2014, ble det et rendyrket eiendomsselskap. 

BEHOLDT EIENDOMMENE: Håkonsgaten 3–5 i Bergen sentrum, der Scandic Bergen City nå drives av Scandic-kjeden selv. Foto: Audun Dahl

Ihvertfall inntil Geilo-hotellet Dr. Holms ble kjøpt i 2017, også det i partnerskap med Frydenbø Eiendom. Hotellet hadde da tapt penger i en årrekke. 2019-resultatet er ennå ikke klart, men 2018 endte igjen med et tap, denne gangen på 12,6 millioner kroner.

Etter å ha tatt utbytter på 10 millioner kroner både etter 2017 og 2018, avsto Falch Monsen-familien fra det denne gangen.

Hele årsresultatet ble i stedet pløyd tilbake som egenkapital.

bhg eiendom
bergen
leiemarkedet
kokstad
dr. holms
frydenbø
Nyheter
Næringseiendom