Eiendomsspar gikk på en kraftig resultatsmell i andre kvartal

Reduksjonen kom som følge av reduserte leieinntekter fra hotell, som følge av coronakrisen.

ANDRE KVARTAL: Eiendomsspar leverte en betydelig svakere bunnlinje sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Foto: Gorm Kallestad
Næringseiendom

Christian Ringnes-kontrollerte Eiendomsspar rapporterer onsdag om et resultat før skatt på 62,9 millioner kroner for andre kvartal. Til sammenligning var resultatet før skatt på 246,8 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport.

Leieinntektene beløp seg i andre kvartal til 163,6 millioner kroner, ned fra 200,6 millioner kroner for fjorårets periode.

Selskapet opplyser i rapporten at nedgangen i leieinntekter i hovedsak forklares av reduserte leieinntekter fra hotell, som en følge av coronakrisen.

Det heter videre i rapporten at selskapet opplever større usikkerhet enn normalt knyttet til fremtidsutsiktene grunnet coronakrisen, men det har likevel en god likviditetssituasjon, som gjør at selskapet er godt rustet til å håndtere en langvarig nedgangskonjunktur. 

christian ringnes
eiendomsspar
Nyheter
Næringseiendom
Børs