Norwegian Property hentet 1,1 milliarder til kjøpet av Veidekke Eiendom

Midlene skal brukes på Veidekke Eiendom, som Npro kjøper sammen med Ivar Tollefsens Fredensborg og Union.

GARANTERTE: Storeier i Norwegian Property, John Fredriksen og hans Geveran Trading. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

Norwegian Property (Npro) har søndag gjennomført en rettet emisjon på rundt 1,1 milliarder kroner i forbindelse med selskapets oppkjøp av Veidekke Eiendom, opplyses det i en melding.

Snaut 97,5 millioner aksjer er allokert i emisjonen. Tegningskursen var 11,30 kroner.

Til sammenligning endte Npro-aksjen på 11,20 kroner fredag, som betyr at den hittil i år er ned 19,4 prosent.

Emisjonen var garantert av John Fredriksens Geveran Trading, men også rettet mot andre eksisterende aksjonærer.

Aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer eller som ikke fikk delta i emisjonen, vil få anledning til å være med i en mulig reparasjonsemisjon. Denne vil bli på inntil 2.492.143 nye aksjer, til samme tegningskurs som i den ordinære emisjonen. Provenyet fra reparasjonsemisjonen kan bli på drøyt 28,1 millioner kroner.

Npro og Tollefsen tar 85 prosent

I juni ble det kjent at Npro kjøper Veidekke Eiendom sammen med Ivar Tollefsens Fredensborg og Union Real Estate Fond III Holding, et fond etablert av næringsmeglerhuset Union. 

Npro og Fredensborg tar 42,5 prosent hver og Union de resterende 15 prosentene.

Prislappen ble på 7,7 milliarder kroner på gjeldfri basis, men selskapsverdien inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter var 8,75 milliarder.

Veidekkes eiendomsvirksomhet omfatter rettigheter til å bygge 18.000 boliger i og rundt de største befolkningssentrene i Norge og Sverige.

Geveran ble tildelt 81,8 millioner aksjer i den ordinære emisjonen, og vil etter gjennomføring ha 80,52 prosent av aksjekapitalen i Npro. Styremedlemmene Carl Erik Krefting, Anders Buchardt og Bjørn Henningsen samt Npro-sjef Bent Oustad ble også tildelt aksjer i emisjonen.

DNB Markets var tilrettelegger.

norwegian property
npro
emisjon
veidekke eiendom
john fredriksen
geveran trading
carl erik krefting
anders buchardt
bjørn henningsen
bent oustad
dnb markets
Nyheter
Næringseiendom
Børs