Kjøper seg inn i gigantprosjekt

Bjørn Rune Gjelsten kjøper 22,5 prosent av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling i Lier som planlegger å bygge 10.000 boliger, kontorer og næringsbygg.

TAR 22,5 PROSENT: Bjørn Rune Gjelsten går inn med en 22,5-prosentspost utbyggingsselskapet Eidos Eiendomsutvikling. Foto: Jørgen Hyvang
Næringseiendom

Det Bjørn Rune Gjelsten-eide Fabritius Gruppen kjøper 22,5 prosent av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling av Lier kommune. Kommunen blir sittende som majoritetseier med 55 prosent, mens Bane Nor Eiendom øker sin eierpost fra 21,5 til 22,5 prosent. 

Eidos eier 500 mål tomt på Lierstranda, og det settes nå mer trykk på utviklingen ettersom det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen og det tilhørende helsehuset Drammen helsepark på 100.000 kvadratmeter står ferdig i 2025. Sistnevnte er eid 50/50 mellom Eidos og Bane Nor Eiendom.

Vært med siden 2006

– Vi har hatt en rolle på Lierstranda siden 2006. Vi har blant annet bygget en stor eiendom for Kid. Vi har fulgt med Eidos og snakket med kommunen og Bane Nor Eiendom, og synes Lierstranda er et spennende område, sier adm. direktør i Fabritus, Asgeir Solheim.

500 MÅL: Eidos Eiendomsutvikling eier 500 mål på grensen mellom Lier og Drammen. Foto: Eidos Eiendomsutvikling

Han forteller at vinteren og våren vil brukes til å legge et løp for fremdriften på utbyggingen.

– Det er et enormt område, og vi må jobbe med økonomien og premissene, blant annet på rekkefølgebestemmelser på utbyggingen, infrastrukturinvesteringer og annet.

Eidos Eiendomsutvikling

  • Største grunneier på fjordbyutviklingen på Lierstranda på grensen mellom Lier og Drammen. 
  • Sitter på et 500 mål stor tomteområde.
  • Eier også 50 prosent av Drammen Helsepark, som bygger 100.000 kvadratmeter som skal brukes av virksomheter med tilknytning til det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen.
  • Får Fabritius gruppen som er eid av Bjørn Rune Gjelsten-selskapet Fabritius Gruppen på eiersiden med 22,5 prosent. Resten eies av Lier kommune med 55 prosent og Bane Nor Eiendom med 22,5 prosent.
  • Selskapets leieinntekter var i fjor på 37 millioner, og selskapet fikk et overskudd i fjor  på 140 millioner etter store salgsgevinster. Den bokførte egenkapitalen i selskapet var ved nyttår 213 millioner kroner og totalbalansen lå på 409 millioner.

– Hvis du kan gjøre som på Sørenga, at du holder samme takt på infrastrukturinvesteringer som utbyggingen, har du god kontroll. Området er like langt som fra Sørenga til Slottet, så man kan bygge ut i mange felt. Da må man ha en plan for utviklingen, sier han.

Det er mange grunneiere på området i tillegg til Eidos.

– Vi sitter på 30 mål, og det er en rekke andre eiere der også, sier Solheim.

Han ser for seg at utbyggingen kan ta 30–40 år og ferdigstille.

Ikke besluttet finansiering

Gunn Cecilie Ringdal (H) har vært ordfører i Lier kommune siden 2015, og hun forteller at de har satt trykk på saken de seneste årene. Beslutningen  om å bygge ut sykehuset som står ferdig om fem år satte premisser for fremdriften.

– Vi håper å kunne ha startet bygging av boliger eller ha noen ferdige når sykehuset står ferdig, sier hun.

– Vil kommunen delta i oppfinansiering av selskapet når utbyggingsfasen starter?

– Vi har fått inn en god medaksjonær, nådd mange milepæler, men vi har ikke tatt beslutning om finansieringsspørsmålet, sier ordføreren.

STARTER PÅ 30-40 ÅRS LØP: Adm. direktør i Bane Nor Eiendom, Jon Erik Lunøe, Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal og adm. direktør i Fabritius, Asgeir Solheim. Foto: Marianne Heimdal

– Vi vet ikke i dag hvor mye det krever av kommunen og andre, men vi er 55-prosentseier og har alle muligheter til å ta kloke beslutninger. Vi ser for oss å bruke flere tiår på utbyggingen. Dette er et område som matcher vår tanker om behov for fremtiden, sier hun.

Bane Nor Eiendom kjøpte seg opp

Bane Nor Eiendom har vært på eiersiden en årrekke og har den seneste tiden sittet på 21,5 prosent av aksjene. Da Fabritius kjøpte 23,5 prosent av kommunen, kjøpte selskapet 1 prosent av Fabritius for å bli likeverdige partner.

– Selskapet har løpende inntekter, så det står nå på egne ben i utviklingsfasen av eiendommene. Når utbyggingen starter kan det være behov for å finansiere opp selskapet, men dette er for tidlig å si, sier adm. direktør i Bane Nor Eiendom, Jon Erik Lunøe.

Lierstranda
lier
drammen
eiendomsutvikling
boligutvikling
Nyheter
Næringseiendom