Obligo danner svensk boligselskap – skal kjøpe for 5–6 milliarder

Norske Obligo Real Estate havner i førersetet for det danske pensjonsselskapet PFAs storsatsing på svenske utleieboliger.

STORT UTLEIEMARKED: Rundt 1,3 millioner svenske husholdninger leier leilighet, ifølge SCB, Sveriges nasjonale statistikkbyrå. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Næringseiendom

Obligo Real Estate får den utførende rollen når Danmarks største pensjonskasse rykker inn i Sveriges store utleiemarked for boliger. PFA, som har mer enn 860 milliarder (norske) kroner under forvaltning, skal de neste årene investere 5–6 milliarder kroner i svenske utleieleiligheter.

Obligo Real Estate, et datterselskap av Obligo Group i Oslo, skal skaffe leilighetene og stå for forvaltningen.

– I prinsippet har PFA et evighetsperspektiv på investeringen, sier Jørgen Pleym Ulvness, adm. direktør i Obligo Group, som til sammenligning har cirka 10 milliarder kroner under forvaltning.

NOEN OG TYVE PUNKTER: Adm. direktør Jørgen Pleym Ulvness i Obligo Group. Foto: Iván Kverme

– Moderate honorarer

Obligo Real Estate og PFA har sammen etablert PFA Bostad, som allerede er i forhandlinger om to–tre større leilighetsporteføljer i og rundt Stockholm.

Det er i utgangspunktet bare ubelånte pensjonsmidler fra PFA som skal brukes.

– Hva er incentivene for Obligo?

– Det avhenger av hvor komplekse transaksjonen er, men det er moderate forvaltningshonorarer. Den løpende forvaltningen ligger på et par og tyve punkter (drøyt 0,2 prosent, journ. anm.), sier Pleym Ulvness.

– Vi er fornøyd med det. Vi har jobbet med hyresfastigheter i Sverige lenge, og har gode erfaringer med det. Så synes vi det er helt fantastisk å jobbe med et så solid selskap, legger han til.

Større klynger

Solid er ikke et helt maplassert adjektiv. PFA ble etablert i 1917 og har 1,3 millioner danske pensjonskunder.

– Mandatet er å investere i utleieleiligheter i utvalgte regioner med stabil vekst og gunstig demografi. Målet er å bygge en portefølje på minst 500 leiligheter i hver klynge for å sikre effektiv forvaltning av porteføljene og å dra nytte av stordriftsfordeler, sier Morten Wettergreen, leder for kapitalforvaltning i Sverige hos Obligo.

Han blir leder for PFA Bostad.

Med et nullrenteregime som vi har nå, er alt over 1–2 prosent positivt
Jørgen Pleym Ulvness, Obligo Group

– Her er det snakk om å kjøpe i bulk?

– Spredte leiligheter rundt omkring er veldig krevende å forvalte, så vi prøver å kjøpe konsentrerte porteføljer. Vi begynner med Stockholm, forstedene og regionbyene rundt. Motpartene er gjerne kommuner som har behov for å lette seg og sikre at leilighetene blir holdt vedlike og pusset opp, sier Pleym Ulvness.

Strenge regler

I motsetning til Norge, har Sverige en stor utleiesektor og et langt mer regulert boligmarked. 

Detaljstyringen er betydelig, og markedsleie er i de fleste tilfeller uaktuelt.

– Hva blir egentlig avkastningen i et slikt regime?

– I forhold til det man har vært vant med i Norge og i eiendom generelt, ligger det veldig lavt. Rasjonalet er stabilitet i den løpende avkastningen, og med et nullrenteregime som vi har nå, er alt over 1–2 prosent positivt. Som eier har man også et incentiv til å pusse opp og dermed få opp leieinntektene og avkastningen, sier Obligo-sjefen.

obligo
jørgen pleym ulvness
sverige
utleiebolig
utleiemarkedet
Nyheter
Næringseiendom
Finans
Børs
Bolig