–Bare Morten E. Astrup har tjent penger på Storm Real Estate

– Det er bare en som tjent på Storm Real Estate, og det er Morten Astrup på grunn av managementavtalene han har hatt, sier eks-storaksjonær Kim Mikkelsen.

ETT BØRSNOTERT BYGG: Storm Real Estates ambisjon var å bli et offensivt norskbasert eiendomsselskap i Russland. Etter mange motbakker er selskapets eneste bygg Gasfield i Moskva. Foto: Storm Real Estate
Næringseiendom

Storm Real Estate   har i mange år vært drevet med management fra Astrups selskap, og det har ikke alltid skapt enighet mellom Astrup og meg. Som styremedlem har jeg ivaretatt alle aksjonærers beste, og jeg har noen ganger vært uenig i at storeier og styremedlem samtidig skal være forvalter. Det er en vanskelig balanse, sier danske Kim Mikkelsen.

Mikkelsen har i en årrekke vært selskapets nest største aksjonær etter Morten E. Astrup. Hans selskap Strategic Investments har sittet på 25,1 prosent av aksjene, mens Astrups selskap Surfside Holding hadde ved resultatrapporteringen 28 prosent. Nylig solgte Mikkelsen seg nesten helt ut.

Astrup-systemets honorarer

20091,5 mill. dollar
20101,5 mill. dollar
20111,9 mill. dollar
20121,7 mill. dollar
20131,6 mill. dollar
20141,6 mill. dollar
20150,8 mill. dollar
20161,1 mill. dollar
20173 mill. kr
20183 mill. kr
20193 mill. kr.

Kilde: Storm Real Estates årsrapporter

Vært med siden 2010

Mikkelsen har vært med siden 2010, og selskapets operative driftsfunksjoner har vært kjøpt av Astrups private selskap Storm Norge.

Astrup har fakturert 3 millioner kroner i året for tjenestene. Han har også sittet i styret i alle år, men har - i likhet med Mikkelsen - avstått fra styrehonorar. For ordinære styremedlemmer har det utgjort 125.000 kroner i året, mens styreleder Stein Aukner har fått det dobbelte.

Fikk dobbel pris

Nå er Mikkelsen så godt som ute av aksjonærlisten. 28. august solgte han drøyt 2,1 millioner aksjer for 14,3 millioner, og sitter kun igjen med 107.000.

KRITISK: Kim Mikkelsen, eks-storaksjonær i Storm Real Estate. Foto: Privat

– Jeg hadde ikke tenkt til å gå ut av selskapet, men jeg fikk en forespørsel fra et meglerhus om jeg kunne tenke meg å selge mine aksjer for 7 kroner stykket. Jeg hadde plukket opp noen aksjer for 3 kroner i det seneste åpne vinduet for styremedlemmer. Når det kommer et bud på 7 kroner, må man gjøre noen vurderinger, sier Mikkelsen.

Jeg har noen ganger vært uenig i at storeier og styremedlem samtidig skal være forvalter. Det er en vanskelig balanse
Kim Mikkelsen

Det er svak likviditet i aksjen, men dagen før ble den handlet på 3,50 kroner, så budet fra ga en dobling. I etterkant har kursen falt til 4,78 kroner.

Nedskrev eiendommen

I halvårsrapporten fra Storm Real Estate skriver styret at de har fått reforhandlet lånet på 20,6 millioner dollar ned til 11,5 millioner.

Samtidig ble eiendomsverdiene skrevet ned fra 24,9 millioner dollar til 21,5 millioner.

– Det gjorde at vi for første gang på lenge kunne gi en vurdering av verdijustert egenkapital i selskapet, sier Mikkelsen.

Den lød på 11 kroner, men – som det står i halvårsrapporten – vurderingen er meget usikker. Et salg i dagens marked vil etter all sannsynlighet gi en lavere pris enn de bokførte 21,5 millioner dollar.

Storm Real Estate

Gikk på børs i 2007 med ambisjoner om å bli et offensivt norskbasert eiendomsselskap i Russland.

Har fått oljefall i fanget, og i tillegg har utlendingers forretningsmuligheter fått trangere kår de senere årene.

Selskapet eier kun en bygning i Moskva på 11.500 kvadratmeter. 

Selskapet hadde i første halvår leieinntekter på 1,2 millioner dollar Selskapets børsverdi er 45 millioner kroner.

På det meste var den 11.500 kvadratmeter store kontorbygningen i Moskva som er selskapets eneste eiendel verdsatt til 80 millioner dollar. I etterkant har oljeprisfall, stup i rubelkursen og et langt dårligere investeringsklima for utlendinger i Russland sendt verdiene rett ned. 

Han mener at den nye bankavtalen sikrer selskapets fremtid, og sier at styret og ledelsen har jobbet ufattelig mange timer for å få avtalen på plass.

– Aksjekursen har gått helt i kjelleren, hvor mye har du tapt siden 2010?

– Det har ikke vært noen god investering, men jeg har kjøpt aksjer med mye rabatt i løpet av årene, og det har vært utbetalt en del dividende i gode år, så alt i alt kommer vi ut uten store tap, sier han.

– Kostnadene falt da vi overtok

– Mikkelsen refererer til hva Storm er honorert for gjennom en 12-års periode for å drive et børsnotert selskap i et svært komplekst marked. Selskapet hadde før vår tid et eksternt management, og kostnadene falt omtrent 80 prosent da vi tok over driften, sier Astrup.

- FLERE ANBUDSRUNDER: Morten E. Astrup, storaksjonær og forvalter i Storm Real Estate. Foto: Ivan Kverme

Han forteller at beløpene inkluderer alt fra reiser, kontor, selskapsledelse og annet, og reflekterer at selskapet var større før det ble betalt tilbake store beløp til aksjonærene gjennom tilbakekjøp og tilbakebetaling av innbetalt kapital i årene 2008-2016.

– Flere anbudsrunder

– Selskapet har ved flere anledninger gjort anbudsrunder der en rekke andre seriøse aktører er blitt forespurt, men ikke har kunnet konkurrere, sier han.

– Mandatet ble først vunnet gjennom kampvotering på generalforsamlingen i 2008 mot aktører som Colliers, DTZ, og Realkapital. De siste årene er kun 50 prosent av honoraret blitt utbetalt, og fra juni i år er det defacto banken som dekker honoraret gjennom at vi betaler mindre renter, sier Astrup.

– Vårt arbeid har vært ekstremt krevende de siste årene i forhold til størrelsen på selskapets eiendeler på grunn av Ukraina-krisen, sanksjoner mot Russland og kollapsen i oljeprisen i 2014, sier han.

Fikk opsjon på lånet 

I årsberetningen for 2019 skriver styret at Aconcagua Management - Astrups private selskap - har mulighet til å kjøpe lånet på 21 millioner dollar, og konvertere dette til aksjer. 

I halvårsrapporten skriver styret at Storm Real Estate har inngått en avtale med långiver Swedbank og Aconcagua om at banklånet er redusert fra pålydende verdi på 20,6 millioner dollar til en estimert virkelig verdi på 11,5 millioner dollar.

– I mai forpliktet jeg meg overfor banken til å arbeide med selskapet i to år til og forbli storaksjonær. Til gjengjeld ga banken oss (Aconcagua, red. anm.) en juridisk bindende opsjon til å kjøpe dem ut med på 45 prosent rabatt på pålydende av gjelden, som er verdt 9 millioner dollar. Banken har med dette sikret seg min tid gratis ettersom avtalen kun dekker driften av selskapet. Oppsiden dersom vi lykkes går til alle aksjonærene, sier Astrup.

– Jeg merker også at at Mikkelsen fikk solgt aksjeposten sin til en pris langt over børskurs, legger han til.

storm real estate
kontor
moskva
leiemarkedet
morten astrup
Nyheter
Næringseiendom