Ville hente 13 milliarder, fikk inn 21

Da PE-selskapet Nrep skulle hente 1,2 milliarder euro til et nytt eiendomsfond, var interessen enorm, og tegningen stoppet ikke før 1,9 milliarder euro.

STORKJØP: Nrep kjøpte Clarion Hotel Amaranten i Stockholm fra Petter A. Stordalen. 1,5 milliarder svenske kroner og legges inn i det nye fondet. Foto: Wikipedia
Næringseiendom

Da PE-selskapet Nrep skulle hente penger til et nytt eiendomsfond, var interessen enorm, og kassaapparatet ble overfylt.

– Planen var opprinnelige å hente 1,2 milliarder euro til et nytt fond til nordisk eiendomseksponering. Det er hyggelig å konstatere hvor stor interesse det er i det globale kapitalmarkedet for eiendom som aktivaklasse, Norden som region og ikke minst Nrep som investor, sier Jens Petter Hagen, som leder det nordiske PE-selskapet Nreps norske kontor.

Frenetisk tegning

Tirsdag stengte selskapet tegningen til sitt 13. fond. Fra før har Nrep rundt 5 milliarder euro i eiendom under forvaltning.

HYBELKJØP: Nrep kjøpte tidligere i år studenthybler i Campus Trondheim for over en halv milliard kroner. Foto: Nrep

Tegningen stoppet ikke før investorene hadde lagt inn 1,9 milliarder euro, tilsvarende 20,8 milliarder norske kroner.

SOLGTE I STOCKHOLM: Petter Stordalen. Foto: Iván Kverme


Hagen forteller at de 21 milliardene som er hentet inn vil bli belånt med en gjeldsgrad på cirka 60. Det betyr at kjøpekraften i fondet ligger rundt 50 milliarder kroner.

– 40 prosent av kapitalen er kommitert til investeringer allerede, sier han.

Logistikk og bolig

Nrep har i oktober 15-årsjubileum, og har vært fem år i Norge. Hovedsakelig investerer fondet i eiendom innen logistikk, boliger og serviceboliger til eldreomsorgen, men i Norge handler det mest om de to førstnevnte.

 I Norge er vi enn så lenge ikke aktive innen utvikling av omsorgsboliger for eldre selv om vi ønsker å være det. Det politiske klimaet er foreløpig ikke riktig for privat kapital i dette segmentet på samme måte som det er i Sverige og Danmark, sier Hagen.

De største er boliginvesteringer i Stockholm og København. I Norge samarbeider Nrep blant annet med Oslo House om boligprosjekter i Oslo-regionen.

Selv om de tre nevnte kategoriene er hovedområdene, ser Nrep også på andre investeringer. I august kjøpte selskapet Clarion Hotel Amaranten, et hotell midt i Stockholm som gikk for 1,5 milliarder svenske kroner. Selgeren var Petter A. Stordalens Strawberry Forever, og Choice-systemet skal fortsatt drifte hotellet.

NYBYGG: Nrep har bygget og eier Prime Cargo-bygget på 44.000 kvadratmeter på Vestby som er leid ut på en 15-årskontrakt. Foto: Nrep

Amaranten-kjøpet er inkludert i de 40 prosent av kapitalen som er investert allerede.

– For det nye fondet forventer vi at Sverige vil være den største eksponeringen, rett og slett fordi det er det største markedet, etterfulgt av Danmark og Finland. Vi har en målsetning om å eksponere cirka 10 prosent av fondet i Norge, men det kan gjerne bli mere dersom de riktige mulighetene er der, sier Hagen, som ønsker å øke eksponeringen mot Norge.

– Vi er fortsatt i en tålmodig etableringsfase i Norge og har derfor ambisjon om å vokse og vekte oss opp over tid forutsett at markeds situasjonen innbyr til det.

Mye pensjonsfond

Nreps er i stor grad pensjonsfond, nordiske og internasjonale, men det er også privatpersoner på eiersiden. I Norge har investoren Kim Wahl og investeringsselskapet Optimum, som Rolf Tore Spjelkavik står bak, gått inn på eiersiden.

PLANER OM MER I NORGE: Jens Petter Hagen, partner i Nrep. Foto: Nrep

– Hvor mye har dere investert i Norge?

– Vi har kjøpt for cirka 1 milliard hittil i år, og siden etableringen har vi investert rundt 2 milliarder, sier Hagen.

Kjøper Coop-lager for 3 mrd.

Finansavisen skrev 23. september at Nrep er i ferd med å kjøpe Coops gigantlager på Gardermoen. Bygget på 85.000 kvadratmeter og 200.000 kvadratmeter tomt får etter det hva Finansavisen kjenner til en yield (forholdet mellom leieinntektene og eiendommens markedsverdi) på 3,9 prosent. Dette yieldnivået har tidligere vært forbeholdt svært attraktive kontorbygg, men gulroten er en 20-års leieavtale med Coop, 120 millioner i leieinntekter og svært lave eierkostnader. Prislappen skal ligge mellom 3,05 og 3,1 milliarder kroner.

– Jeg kan ikke bekrefte det, vi har ikke kjøpt noe som helst, og kommenterer av prinsipp ikke hva vi eventuelt gjør før vi melder om det selv, sa Hagen til Finansavisen i september, og han vil heller ikke kommentere det nå.

DRØYT 3 MRD.: Nrep er i innspurten på kjøpet av Coops sentrallager på 85.000 kvadratmeter på Gardermoen. Det skal ikke inn i det nye fondet. Foto: Møller Eiendom

Etter hva Finansavisen kjenner til, er ikke Coop-bygget tiltenkt å ligge i det nye fondet, men et annet med en annen belånings- og risikoprofil.

Største i Norden

Med en egenkapital på 1,9 milliarder euro, er Nreps nye fond, Nordic Strategies Fund IV, det største eiendomsfondet som er skipet i Norden. Rekorden tilhørte fondet Niam som hentet inn 1,1 milliarder euro til Niam Nordic VII Fund.

De tre første generasjonene i Nordic Strategies Fund ble etablert i 2014, 2016 og 2020, og til disse ble det hentet henholdsvis 400, 600 og 900 millioner euro.

nrep
eiendomsfond
petter stordalen
coop
Nyheter
Næringseiendom