Fikk coronastopp i Florida

Asbjørn Abrahamsen solgte eiendomsselskapet AC Nor for rundt 1 milliard kroner, og tok med seg pengene til USA og til børsen.

DRO OVER DAMMEN: Asbjørn Abrahamsen og Hands-On Properties har flyttet eiendomsinvesteringene fra hjembyen Tønsberg til Florida. Her utenfor boligen i Tønsberg. Foto: Hands-On Properties
Næringseiendom

– Vi har bygget tre mindre logistikksentre ved flyplassen i Fort Lauderdale. De var tiltenkt å brukes av flyplassen, men nå er de lager for selskaper som selger håndrensevæske, sier Asbjørn Abrahamsen.

Solgte selskap for 1 mrd.

Tønsbergmannen hadde tidligere en stor eiendomsportefølje i hjembyen, men solgte seg helt ut i 2017 da Farsund-investoren Endre Glastad kjøpte 75 prosent av aksjene i selskapet hans, AC Nor. I etterkant solgte han resten av aksjene og all eiendom utenfor AC Nor. Her lå gigantprosjektet Kaldnes Vest der det er planlagt å bygge 400.000 kvadratmeter bolig og næringseiendom. I tillegg eide han Hotel Klubben i Tønsberg sentrum, en skole og en handelseiendom.

I 2018 noterte han et overskudd på 123 millioner kroner og 88 millioner året før, men intet av dette er sluset inn i ny eiendom i Norge.

Det vil si han bygger opp en gård på Nøtterøy som skal bli bofellesskap og arbeidsplass for hans 22 år gamle funksjonshemmede sønn og andre brukere. Her blir det syv små eneboliger, snekkerverksted, forpakterbolig og gårdsbruk med dyr og grønnsaker.

– Hvordan blir brukerbetalingen her?

Hands-on Properties

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,00,0
Driftsresultat−1,2−7,2
Resultat før skatt8,5123,0
Årsresultat8,5123,0

Eies av tønsbergmannen Asbjørn Abrahamsen.

Etablert etter at han solgt AC Nor til Glastad-familien i 2017.

Har nær null aktivitet i Norge, men driver eiendomsutvikling i Florida.

Har aksjer for cirka 50 millioner i norske børsselskaper.

– Beboerne betaler for boligen, så skal private finansiere 50 prosent av driften, så håper vi å få staten eller kommunene inn på den andre halvparten. Det skal også være et snekkerverksted som skal finansiere deler av driften, sier han.

Dro til USA

Helt slutt på næringseiendom er det ikke for Abrahamsen, men han ville dit hvor alt er mye større, USA.

– Vi har investert 100 millioner kroner i tre logistikkeiendommer i Fort Lauderdal i Florida. Foreløpig har vi bygget rundt 10.000 kvadratmeter, men coronaen har utsatt ytterligere utbygging, sier han.

TRE LOGISTIKKBYGG FERDIG: – Byggene var tiltenkt å brukes av flyplassen, men nå er det lager for selskaper som selger håndrensevæske, sier Asbjørn Abrahamsen. Foto: Hands-On Properties

I tillegg har han kjøpt boliger som er revet for å bygge nye.

– Foreløpig har vi revet de som sto på tomtene, og har fem tomter der det skal bygges hus i 20-millionersklassen. Vi har solgt to tomter for 30 millioner. Jeg skal dra til USA om et par uker, jeg har ikke vært der siden mars. Da blir det ikke lett å få gjort noe, sier Abrahamsen.

– Slipper de flybårne europeere inn i USA?

– Det er ikke lett, men etter tre søknader fikk jeg lov, sier han.

I tillegg har han kjøpt en innsjø som skal fylles igjen for å lage nye tomteområder på 300 til 450 mål.

– I Norge hadde det neppe vært lov å fylle igjen vann for å bygge boliger.

– Nei, men hele Florida er vann og kanaler, så det er riktig å gjøre det der. Jeg er ny i det gamet, men vi har gode folk med oss. Vi er litt tilbakeholdne på grunn av coronaen, og er usikre på om vi skal gå hardt på videre, sier han.

Stortap i Norwegian

De pengene Asbjørnsen har investert i Norge etter salget av AC Nor, har han plassert på børsen. Han var en stund Norwegians  største aksjonær. Han kjøpte på rundt 29 kroner pr. aksje, og solgte da den sto i 13 kroner. I dag er kursen 67 øre. Han solgte seg 23. mars ut med et tap på 34 millioner kroner.

– Jeg tenkte jeg skulle gått inn igjen på 1 krone aksjen, men det ble ikke sånn. Nå tenker jeg at det kanskje er mulig på 50 øre, vi får se, sier han.


– Jeg gikk inn med 15-18 milioner der. I tillegg har jeg kjøpt aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap  , Wallenius WiLhelmsen  og Aker BP  , sier han. I mars kjøpte han seg opp i hotelleiendomsselskapet Pandox som er notert på Stockholmsbørsen og der Eiendomsspar og Sundt-søsknene Christian og Helene er største aksjonærer. Denne aksjen har økt fra 75 svenske kroner på det verste til litt over 100 kroner i dag.

– Da det sto på som verst, gikk vi inn med en stor hjelm på hodet, spøker han.

asbjørn abrahamsen
HANDS-ON PROPERTIES
florida
logistikkeiendom
Nyheter
Næringseiendom