Følte på press for å selge Baltic Sea Properties-aksjene

– Jeg ble ringt opp av styrelederen i Baltic Sea Properties lørdag ettermiddag og følte meg presset til å selge aksjen innen søndag ettermiddag, sier aksjonær. 

MAKTKAMP: Baltic Sea Properties eier 127.000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum, deriblant en dagligvareportefølje som leies ut til Norfa. Nå kjemper de to største aksjonærene om makten. Foto: Baltic Sea Properties
Næringseiendom

– Jeg ble ringt opp lørdag ettermiddag av styreleder Bjørn Bjøro som spurte om jeg ville selge aksjene mine i Baltic Sea Properties (BSP). Det var en voldsom hast, for alt måtte være signert i løpet av søndag formiddag, sier Olav Væhle Hauge.

FØLTE PÅ PRESS: – Jeg skjønte ikke hvorfor det hastet så veldig, sier Olav Væhle Hauge, om hvorfor salget av aksjene måtte foregå i helgen. Foto: Privat

71-åringen har i 15 år vært aksjonær i Merkur Markets-noterte Baltic Sea Properties  . I 2005 betalte han 350.000 kroner for sine 7.000 aksjer, altså 50 kroner aksjen.

Kursrally

I etterkant har han sett at kursen har stupt til å bli nærmest verdiløs før den tok seg opp til nivåer rundt 30 kroner. Her lå kursen før den løftet seg voldsomt fra august.

Finansavisen skrev tirsdag om maktkampen som pågår i Merkur Markets-noterte Baltic Sea Properties. Selskapet som eier og forvalter 127.000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum opplever en voldsom konflikt mellom eks-styreleder Sigurd Persson og dagens styreleder Bjørn Bjøro. 

Baltic Sea Properties

  • Etablert i 2005 under den forrige eiendomshypen.
  • På midten av 2000-tallet lokket Verdispar investorer inn i svært luftige eiendomsprosjekter i Øst-Europa og Dubai som stort sett gikk helt galt.
  • Selskapet eier og forvalter i dag cirka 124.000 kvadratmeter næringseiendom i Baltikum.
  • Børsnotert i 2017 på Merkur Markets.
  • Markedsverdien av selskapet er 346 millioner kroner etter en nær dobling av aksjekursen på to måneder.
  • Eiendomsporteføljen er i halvårsrapporten taksert til 813 millioner kroner.

Persson representerer største aksjonær i selskapet, BCP, og han var styreleder i selskapet i to år frem til april i år. 

Da overtok Bjøro som tidligere satt som styremedlem under Persson.

Siden august har Bjøro, via Eiendomskaptial Norge V,  stått bak en hamstring av aksjer i BSP, som har sendt kursen fra 30 kroner i starten av august til 60 kroner på det meste. Aksjen er de siste dagene handlet på 52 kroner. 

Frykter BCP-kontroll

Bjøro frykter at BCP skal få kontroll over BSP for å tappe selskapet for verdier, mens BCP har i et brev til styret datert 6. oktober hevdet at selskapet har emisjonsbehov, noe dagens styre benekter på det sterkeste.

– Jeg ble ringt opp av Bjørn Bjøro mens jeg var i butikken på ettermiddagen lørdag 19. september. Jeg har tidligere fortalt ham at jeg kunne være interessert i å selge, men ikke til hvilken som helst kurs. Han ga meg tilbud om å selge aksjene på 45 kroner stykket, men jeg synes det var et merkelig tidspunkt for aksjehandel, og at kursen var lav. Jeg fortalte at jeg var i butikken, men at jeg kunne ringe når jeg kom i bilen, sier Hauge.

Blir man ringt opp på en lørdag ettermiddag, tror du at det er noe viktig, eller så går du i fellen og tror at noen vil deg vel
Olav Væhle Hauge, eks-Baltic Sea Properties-aksjonær

Han forteller at Bjøro spurte om han var blitt kontaktet av «gutta».

– Jeg visste ikke hvem «gutta» var, og han nevnte dem ikke ved navn, men jeg skjønte at det var noen konkurrenter, og om de ringte så var inntrykket at det var noe skummelt. Jeg fikk inntrykk av at jeg i så fall nærmest var innblandet i noe kriminelt, sier Hauge.

– Hastet veldig

Og da han sa seg villig til å selge, måtte det skje umiddelbart. Han følte på et visst press.

– Jeg skjønte ikke hvorfor det hastet så veldig. Jeg spurte hvorfor ikke det kunne vente til mandag, men Bjøro sa det måtte skje her og nå. Jeg sa ja lørdag kveld, og søndag ettermiddag var sluttseddelen underskrevet, sier han.

Han solgte alle sine 7.000 aksjer, og da han noen dager senere så at aksjen ble handlet på 60 kroner, følte han seg overkjørt.

– Jeg fikk inntrykk av Bjøro at det var nå eller aldri. Blir man ringt opp på en lørdag ettermiddag, tror du at det er noe viktig, eller så går du i fellen og tror at noen vil deg vel, sier Hauge.

Mandagen etter ringte han banken som administrerer aksjeporteføljen hans. Hans kunderådgivere der sa at prosessen var svært merkelig, og at han burde vurdere å melde handelen til VPS og Finanstilsynet.

– KVOTE PÅ AKSJER TIL 45 KRONER: Bjørn Bjøro, styreleder i Baltic Sea Properties. Foto: Baltic Sea Properties

– De synes det var rart at det ble gjort et så stort aksjesalg i helgen. Jeg følte meg lurt. Jeg har tapt mye på selve aksjeinvesteringen, og også på at kursen gikk så mye opp rett etterpå. Da begynner jeg i mitt konspiratoriske sinn å lure på om Bjøro visste noe mer enn han fortalte før handelen, siden alt hastet så veldig, sier han.

Ringte 70 prosent av aksjonærene

Styreleder i Baltic Sea Propertiers, Bjørn Bjøro, uttalte til Finansavisen tirsdag at selskapet BCPs kjøpsfremstøt mot aksjonærer gjorde det nødvendig  å omgående iverksette bastante mottiltak, i frykt for at BCP skulle skaffe seg kontroll og dra verdier ut av BSP.

– Som ledd i arbeidet med å informere og hindre salg på uriktige forutsetninger, ringte jeg som styreleder i BSP cirka 70 prosent av aksjonærene, sier Bjøro nå.

Aksjonærer som likevel ønsket å selge, fikk tilbud om å selge til Eiendomskapital Norge V (EKN), der Bjøro også er styreleder. Disse aksjene ble så solgt videre til Metodistkirken i Norge, Centralkirken Oslo, der Bjøro er medlem av Forvaltningsutvalget. 

Kirken har kjøpt seg opp til å bli største aksjonær med 16,4 prosent. BCP har 16,1 prosent. Ved nyttår satt kirken på det halve.

– Olav Væhle Hauge var tidligere fra annet hold kontaktet via mellommann for å selge. I tillegg hadde jeg snakket med ham 7. juli, 3. september og 15. september. Jeg hadde notert hans antydning om at han ville selge etter hvert, sier Bjøro.

– Jeg hadde notert Hauges antydning om at han ville selge etter hvert. Jeg ringte ham og  oppfordret ham til å ikke selge, men jeg sa at tilbudet fra EKN var 45 kroner pr. aksje frem til mandagen, deretter måtte det oppsummeres og tas ny vurdering, sier han.

Kvote til 45 kroner

– Hauge sier at fristen var i løpet av helgen. Han ønsket å ordne det på mandag.

 – Tilbudet på 45 kroner sto frem til mandagen, deretter måtte det oppsummeres og tas en ny vurdering. Dette innebar om kvoten ble fylt opp, ville det ikke bli kjøpt mer for 45 kroner. Et forsøk fra selger på å vente til mandagen, kunne dermed gjøre at det ikke ble solgt til den nevnte kursen.

– Hva sier du som styreleder til at Hauge føler seg presset og at han føler at prosessen var utidig? 

 – Jeg kan lite gjøre med de følelsene han gir uttrykk for i ettertid. Jeg visste ikke og hadde ingen anelse om at BCP fra mandagen og i en periode fremover, ville presse opp kursen ytterligere i forsøk på å sikre seg makt, sier Bjøro.

baltic sea properties
bjørn bjøro
baltikum
næringseiendom
Nyheter
Næringseiendom
Børs