Entra har utstedt grønt obligasjonslån på 700 millioner

Næringseiendom

Entra  har plassert et 7,5-årig grønt obligasjonslån, opplyses det i en melding.

Lånet har en kupong på 1,66 prosent pr. år, tilsvarende tremåneders Nibor pluss 0,94 prosent.

Første transje i den nye grønne obligasjonen er på 700 millioner.

Provenyet er øremerket finansiering av eiendommer og prosjekter med høy miljøstandard og minst «excellent» i Breeam-sertifisering.

DNB Markets var tilrettelegger for transaksjonen.

entra
grønn finansiering
obligasjonslån
miljøsertifisering
breeam
dnb markets
Nyheter
Næringseiendom
Børs