Neslein-imperiet halverte inntektene

Pecunia rehabiliterte i stor stil i fjor. Det fikk konsekvenser for inntektene.

FARTSDUMP: Petter Neslein, adm. direktør i Pecunia, gikk på en liten fartsdump i 2019. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Neslein-søsknene har lang fartstid innen eiendom og bestefar-Neslein kan være godt fornøyd med det som har blitt et eiendomsimperium siden han startet jernvarehandel i Kristiania for 108 år siden.

I 2019 gikk imidlertid Petter Neslein og Pecunia-konsernet på en smell. 

Leieinntektene ble redusert med 11 millioner kroner fra 193 millioner i 2018 til 182 millioner i 2019. Dette er ifølge årsberetningen på grunn av betydelig rehabiliteringsprosjekter som har bidratt til at leilighetene naturlig nok ikke kan leies ut.

Konsernets resultat etter skatt endte på 12 millioner kroner mot 17 millioner i 2018. 

Pecunia 2019

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter243594
Driftsresultat91,6155
Resultat før skatt15,918,9
Resultat etter skatt1217

Selskapet gjorde ingen endringer i aksjepostene i 2019 og sitter fremdeles på 106 millioner kroner i aksjer. Neslein sitter også på en sunn egenkapital på 1,11 milliarder kroner – en marginal nedgang fra 1,13 milliarder i 2018.

Pecunia eier flere kontorbygg i Oslo, blant annet i attraktive Vika, men Neslein har i flere år vært skeptisk til stadig skarpere priser. Derfor har han holdt seg unna nye investeringsobjekter.

Styret hevder konsernet har stort potensiale til inntjening de neste årene. Pecunia «har moderat gjeldsgrad, og tar man i tillegg i betrakting antatte merverdier i eiendomsporteføljen er gjeldsgraden betryggende lav», heter det i årsberetningen.  

Konsernet økte langsiktig gjeld med 100 millioner fra 2,6 milliarder i 2018 til 2,7 milliarder i 2019. Kortsiktig gjeld ble også økt med et byggelån på 300 millioner kroner til totalt 450 millioner. Tilsvarende tall i 2018 var 125 millioner.

Styret adresserer også pandemiens påvirkning på driften i notene i regnskapet. Virkningen av coronakrisen skal ifølge konsernet være «moderat og håndterbar», og underbygger påstanden med dialog med leietakerne som understreker at kredittrisikoen er begrenset.  

Pecunia

Eiendoms- og investeringsselskap med røtter tilbake til 1911 og grosserer Einar Stanges jernvareforretning i Kristiania. Stange var bestefaren til dagens eiere, og slo seg opp på eiendom ved å tilegne seg flere teglverk og sandtak.

I 1985 arvet Petter Neslein og søsteren selskapets eiendomsavdeling fra sin mor. Senere er det utviklet over 320.000 kvadratmeter bolig- og næringsarealer, hovedsakelig i Oslo.

Selskapet eier kontoreiendommer på flere prestisjeadresser i Oslo sentrum, og er særlig aktiv i eiendomsutvikling på Bryn.

I tillegg til eiendomsinvesteringene har selskapet en finansportefølje verdt i overkant av 1 milliard kroner samt 700 millioner på konto. Den verdijusterte egenkapitalen passerte 4,5 milliarder kroner ved årsskiftet.

Petter Neslein har aksjemajoriteten og leder selskapet. Søsteren Mette Lull Neslein er passiv medeier med en mindre post.

pecunia forvaltning
petter neslein
årsregnskap
Nyheter
Næringseiendom