Rigges for børsnotering

Emil Eriksrød har bygget opp et eiendomsimperium med svak kontantstrøm og høy gjeld. Nå rigges R8 Property for børsnotering.

STORE AMBISJONER: Emil Eriksrød i R8 Property skal skifte selskapsform fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap.  Foto: Håkon Sæbø
Næringseiendom

R8 Propterty med Emil Eriksrød i spissen har i flere år jobbet tett inn mot investormarkedet, og siklet på en børsnotering. 

Den 29. oktober skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling i R8 Property, hvor selskapsformen skal endres fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap, skriver Telemarksavisa.

«Vi ønsker å gå fra AS til ASA for å klargjøre selskapet for senere børsnotering», uttalte Eriksrød til avisen.

Allerede i 2016 valgte selskapet å føre regnskap etter IFRS, som er regnskapsstandarden for børsnoterte selskaper. Det har pyntet på resultatene til R8 Property siden eiendomsselskapet har skrevet verdiene kraftig opp. 

Verdiene ned

Som Finansavisen tidligere har omtalt, er kontantstrømmen til R8 Property svært svak, og gjelden er høy. Siden fjerde kvartal i fjor har den verdijusterte egenkapitalen (EPRA NAV) falt med 29,5 millioner kroner til 377,2 millioner kroner.

Selskapet hevder å ha en eiendomsportefølje på litt over 2,4 milliarder kroner, mens netto rentebærende gjeld beløper seg til snaut 1,7 milliarder. Rentedekningsgraden var i andre kvartal på 0,9, noe som betyr at rentekostnadene er høyere enn driftsresultat.

Finansdirektør Eirik Engaas i R8 Property har ikke svart på Finansavisens henvendelse.

Flere kvinner

På vei mot en potensiell børsnotering må selskapet sørge for minst 40 prosents kvinneandel i styret.

«Vi utvider styret til sju personer sammensatt av fire menn og tre kvinner», uttalte Eriksrød til Telemarksavisa.

Dagens styre består av styreleder George Emil Aubert og styremedlemmene Else Marie Sundby, Tommy Thovsland, Knut Bråthen, Runar Rønningen og Leif Oddvin Jensen.

Ifølge aksjonærlister oppdatert i mai er Emil Eriksrød største aksjonær med en eierandel på 52,2 prosent, etterfulgt av Brødrene Jensen, IKAB og Carucel Invest.

Store underskudd

Andrekvartalsrapporten viste at R8 Property hadde leieinntekter på i underkant av 26 millioner kroner, ned fra 28 millioner kroner i første kvartal.

Nedskrivninger gjorde at resultatet før skatt kom inn på minus 31,7 millioner kroner, mens tapet beløp seg til 91,2 millioner kroner i første kvartal.

«God utvikling på underliggende operativ drift med økning i leieinntekter», skriver R8 Property i rapporten.

r8 property
emil eriksrød
Nyheter
Næringseiendom
Børs