Storm Real Estate kjøper KMC Properties for over én milliard kroner

Det sammenslåtte selskapet vil sitte på 40 eiendommer til 3,3 milliarder kroner. 

STØRRE SELSKAP: Administrerende direktør Christian Bekken i Bewi og sønn og Bewi-gründer Svenn Bekken eier KMC Properties sammen med Witzøe-familien.   Foto: Bewi
Næringseiendom

Storm Real Estate kjøper 100 prosent av aksjene i KMC Properties for 1.076 millioner kroner ifølge en børsmelding sendt ut av selskapet. Kjøpesummen vil bli oppgjort ved utstedelse av nær 153,7 millioner nye aksjer i Storm Real Estate, til 7 kroner per aksje.

KMC Properties eier 39 industrieiendommer i fem land i Norden og i Nederland med en samlet verdi på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet eies av EBE Eiendom (51 prosent) et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen.  Den andre hovedaksjonæren er Kverva Industrier, som er Gustav Witzøes investeringsselskap. Han sitter på 47 prosent av aksjene. 

Det sammenslåtte selskapet vil ha en portefølje på 40 eiendommer på over 330.000 kvadratmeter tomteareal.  Den totale eiendomsverdien er på over 3,3 milliarder kroner. 

KMC Properties var opprinnelig familien Bekken sitt eiendomsselskap, men de har slått seg sammen med Pesca, som eies av Kverva og Abra Norge. Nå slår de seg sammen med Storm Real Estate.

Planlegger emisjon på 300 millioner 

Det sammenslåtte selskapet vil hente 300 millioner kroner i en rettet emisjon og 1,85 milliarder gjennom en sikret obligasjon i en eller to transjer. 

Det er ventet at eksisterende aksjonærer i KMC vil ha en eierandel på ca. 70 prosent i det nye selskapet. Storm-aksjonærene vil ha ca. 11 prosents eierandel og nye aksjonærer og nye aksjonærer sitte på. ca 19 prosent av aksjene etter emisjonen. 

I  emisjonen vil det det utstedes nesten 42,9 millioner nye aksjer til en pris på syv kroner per aksje. Den rettede emisjonen er fullt ut garantert av Bekken Invest, Abra Norge, Kverva og Aconcagua Management Ltd.

Nyheter
Næringseiendom