Hentet 700 millioner kroner

Lånet har en varighet på åtte år. 

HENTET PENGER: Olav Thon Eiendomsselskap frontes fremdeles av Olac Thon (97) selv, selv om han har overført det meste av eierskapet til en stiftelse i hans navn. Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Olav Thon Eiendomsselskap  opplyste onsdag morgen at de hadde engasjert SEB i forbindelse med en mulig utstedelse av et senior usikret obligasjonslån i kroner, med en mulig varighet på 8 år. 

Onsdag formiddag er plasseringen i boks. 

Olav Thon Eiendomsselskap har utstedt et åtteårig usikret obligasjonslån på 700 millioner kroner. 

Lånet har en flytende rente på tremåneders Nibor pluss 1,50 prosent pr. år. 

Olav Thon
olav thon eiendomsselskap
OLT
Nyheter
Næringseiendom
Børs