Interesse for å kjøpe eiendomsselskapet Entra – aksjen skyter i været

Entra har interessenter for oppkjøp.

OPPKJØP? Entra børsmelder at det opplever interesse for oppkjøp av ikke-oppgitte kilder. Avbildet: Carl J. Onstad, daglig leder Rebel og Sonja Horn, adm. direktør i Entra. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

Styret i Entra  har mottatt interesse fra ikke-oppgitte interessenter for et oppkjøp av samtlige aksjer i selskapet. Entra er svært sparsommelige med opplysningene i børsmeldingen og skriver at interessen «kan, eller ikke kan, lede til et bud på aksjene i selskapet».

Aksjonærer gis råd om å ikke foreta seg noe med hensyn til deres aksjer i Entra som kan være skadelig for deres interesser, og om å utvise forsiktighet når de handler med aksjene i selskapet. 

Aksjen skyter i været tross advarselen og er opp til 160,70 kroner ved børsåpning. Det priser selskapet til 29,3 milliarder kroner. Toppnoteringen fra februar 2020 var på 165,20 kroner.

Folketrygdfondet og staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er største aksjonærer i Entra med henholdsvis 12 og 8 prosents eierandel i selskapet. 

Entra har levert solide årsregnskap de siste årene og endte med et overskudd på 3,2 milliarder kroner etter skatt i 2019.