– Får ikke 85 prosents støtte, bare 40–50

– Politikerne sier vi får dekket 80–85 prosent av de kostnadene våre, det reelle er mellom 40 og 50 prosent, sier Furset-sjef Gjøran Sæther.

BELASTES 1 MILL. I EIENDOMSSKATT: – Det er spesielt å betale lokal eiendomsskatt når du ikke har noen inntekter fordi kommunen har stengt virksomheten din, sier adm. direktør i Fursetgruppen, Gjøran Sæther (t.h.). Her sammen med eier Bjørn Tore Furseth. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Det har irritert meg å høre snakk om 85 prosent. Når vi setter inn våre kostnader i formularene som skal brukes til å søke på støtteordningene, får vi dekket mellom 40 og 50 prosent i den gamle ordningen som gjaldt til september. Den samme ordningen som kommer i januar skal bygges over samme lest, så vi er spent på hva som kommer, sier Fursetgruppen-sjefen.

Han styrer over et selskap som drifter rundt 20 spisesteder i Oslo, deriblant Ekeberg-restauranten, Grand Café, Ling Ling og Lofoten.

Tunge permitteringskostnader

Et veldig følbart kostnadspost, er permitteringskostnadene som følge av den seneste nedstengningen.

– Arbeidsgiver må betale de ti første dagene. Mange har ikke de pengene. For oss utgjør det 2,5 millioner kroner. Det er mye penger i et år som blir blodrødt for oss, sier han.

– Hvordan ser 2020-tallene ut?

– Jeg ønsker ikke å gå ut med konkrete tall nå, som senere kanskje viser seg å ikke være helt riktige, men det blir blodrødt, det kan jeg love deg.

I fjor omsatte selskapet for 475 millioner, og hadde et overskudd på 2,5 millioner.

De ti første dagene av permitteringen blir ikke dekket av statlige støtteordninger, og ettersom dette er en lovpålagt ordning, er det ikke noe som kan snus opp ned på i en håndvending.

– Men myndighetene kunne kalt det noe annet så det likevel kunne kommet inn under støtteordningen, sier Sæther.

– Hvordan skulle de løst det? 

– For eksempel som en lønnstilskuddsordning som allerede er etablert.

Får ikke fratrekk for markedsføring

Selv om leiekostnadene kommer inn under støtteordningene, er det mange elementer som faller utenfor.

– Når vi leier lokaler i et senterområde, påløper det blant annet kostnader for felles markedsføring av hele området. Det må vi betale, men det kommer ikke inn støtteberegningsgrunnlaget, sier Sæther.

For å kvalifisere til å komme inn under støtteordningene, må man vise at pandemien har gitt et fall i omsetningen på minst 30 prosent.

– Men da er det ikke den reelle omsetningen som er beregningsgrunnlaget, men 80 prosent av den. Hadde en restaurant en omsetning på 1 million kroner i august, beregnes støtten ut fra et fall fra 800.000 kroner. Det tror jeg ikke politikerne er klar over, det er andre som sitter og justerer disse faktorene, sier han.

Beregningene skjer måned for måned, slik at har man en god måned, får man ikke støtte for den om fallet er på mindre enn 44 prosent fra året før.

– Kunne fjernet eiendomsskatten

I likhet med mange andre næringsdrivende i Oslo, som Akerhus Eiendom har intervjuet i forbindelse med næringsmeglingsselskapets TV-magasin Markedsinnsikt – Retail,  mener Sæther at byrådsleder Raymond Johansen har vært god til å si at staten må stille opp for hovedstadens næringsliv, mens Oslo kommune har bidratt med ingenting selv, til tross for at nedstengningene av blant annet mye av utelivet har gjort at inntektsgrunnlaget faller bort.

– Oslo kommune kunne enkelt hjulpet bedriftene ved å ta bort for eksempel eiendomsskatten og fortausleie i denne perioden. Denne faktureres direkte videre fra gårdeier til leietagerne gjennom felleskostnadene, sier Sæther.

– Hvor mye utgjør eiendomsskatten for dere? 

– Litt over 1 million i året.

– For store restauranter, som Ling Ling og Paleet, utgjør det store beløp. Det er spesielt å betale lokal eiendomsskatt når du ikke har noen inntekter fordi kommunen har stengt virksomheten din, sier han.

De fleste restauranter har omsetningsbasert leie, så når nedstengningen kommer, har de ikke så høye leiekostnader. En del har også minimumsleie og faste leier, og de fleste gårdeiere har akseptert at husleieinnbetalingen utsettes til januar, når støtten fra Staten kommer.

Utsatte avgifter kommer i april

I tillegg til støtteordninger for å dekke løpende kostnader, har myndighetene gitt utsettelse på innbetaling av moms, arbeidsavgift og andre skatter og avgifter. Betalingene av disse er delt opp i seks, og Sæther er spent på hvordan dette vil slå ut.

– Desember måned er en svært viktig periode for restaurantnæringen. Da bygger man seg opp en buffer for å komme seg gjennom første kvartal som er veldig stille. Når julebordsesongen blir borte, er det ikke sikkert alle vil ha mulighet til å betale utsatte skatter og avgifter i april. Selv om disse er delt opp i seks, er det et stort likviditetsløft som mange vil slite med, sier Sæther.

Kommunen kuttet lunsjene

Han er også kritisk til at kommunen valgte å stenge for servering, i stedet for å gjøre som i Bergen, ikke tillate skjenking etter kl. 10 på kvelden.

– Mange bedrifter valgte å bytte julebord for ansatte med en lunsj. Vi hadde mange slike bestillinger, men da kommunen strammet til, falt disse også bort. Vi kunne hatt en helt ok omsetning på slike, sier han. Og ikke minst hadde alle våre ansatte hatt en jobb og trygg inntekt før jul, nå mistet de hele julebords perioden.

Onsdag kom regjeringen med en utvidet krisepakke på 250 millioner til kommuner med ekstra høy arbeidsledighet. Oslo får en tredel av den.