Bedrifter vil halvere reisevirksomheten etter pandemien

I en fersk undersøkelse blant kontorbrukere kommer det frem at bedriftene vil redusere antall yrkesreiser markant også etter corona.

GJORDE UNDERSØKELSE:. Ifølge DNB Næringsmegling vil den nye normalen være en drastisk reduksjon i antall jobbreiser. F.v: Magnus Havikbotn Jacobsen, Thomas Ramcilovic og Anders Steinsland Haugan, alle fra analyseavdelingen. Foto: Håkon Løtveit
Næringseiendom

 – Dette skyldes at mange tror digitale hjelpemidler vil erstatte deler av møtene som tidligere ble gjort fysisk, også etter at vi har lagt COVID-19 bak oss, sier Magnus Havikbotn Jacobsen, analytiker i DNB Næringsmegling.

DNB Næringsmegling har gjort en undersøkelse blant 25 av de største kontorbrukerne i Oslo. Eksempel på deltagere er Statkraft, Telenor, DNB, Deloitte, PWC, Posten, Bouvet, Postnord, Adecco, Kluge, JM, Orkla, Gjensidige, Bane NOR og IF.

– De aller fleste vi snakket med forventet å redusere reisevirksomheten markant. Et hyppig svar var at man forventet å halvere reisevirksomheten, og i snitt svarte de at de regnet med å redusere antall jobbreiser med 40 prosent, sier han.

– Unntakene var gjerne bedrifter som uansett ikke reiste mye fordi kundene i hovedsak er i Oslo, legger han til.

Om undersøkelsen

  • Kontorundersøkelsen ble gjennomført i desember og januar blant 25 større kontorbrukere i Stor-Oslo, hvor flere er blant de største i Norge. 
  • DNB Næringsmegling har snakket med brukerne om deres kontorbruk, hjemmekontor, forventningene fremover og hvilke permanente endringer de venter etter at coronatiltakene er lagt bak oss. 
  • Et hyppig svar var at bedriftene forventet å halvere reisevirksomheten, og i snitt svarte de at de regnet med å redusere antall jobbreiser med 40 prosent.

Penger, tid og miljø spart

Mange nevner miljøhensyn som et viktig argument. 

– Videre sparer man åpenbart penger og tid.  Flere sa også at de som må reise, sjelden har veldig lyst til det. Det gir lange dager hvor store deler av tiden går med til reising, sier Thomas Ramcilovic, analysesjef i DNB Næringsmegling. 

Et vanlig svar var at digitale møter har fungert overraskende bra, og nå er kunder og samarbeidspartnere vant til det. Få vil reagere på at møtene blir digitale etter manges syn.

– Men det fungerer best om man har møttes fysisk før, og en del fysiske møter vil beholdes, legger han til.

Konsekvenser for mange

Ifølge DNB Næringsmegling vil den nye normalen altså være en drastisk reduksjon i antall jobbreiser. Selv om reisevirksomheten på ingen måte skal stoppe opp, vil en reduksjon kunne påvirke mange sektorer.

– Flyselskapene blir trolig hardest rammet. Hotellene med høy andel forretningsreisende vil kunne bli noe påvirket, men mange av de typiske dagsturene ble også tidligere gjennomført uten hotellovernatting. Flytog og -buss, taxinæringen og deler av restaurantbransjen vil også kunne bli påvirket av en slik utvikling, sier Havikbotn Jacobsen. 

Hoteller med høy andel forretningsreisende vil bli berørt
Magnus Havikbotn Jacobsen, DNB Næringsmegling

For hotellenes del vil effekten dempes noe ved at det er de typiske dagsturene som vil kuttes aller mest. 

– Men områder og hoteller med høy andel forretningsreisende vil bli berørt. Det vil også åpne seg noen muligheter for hotellene, og de kan bli tvunget til å tenke litt annerledes. 

Konferanser og samlinger

Men undersøkelsen viser også at det fortsatt er et stort behov for å møtes fysisk, blant annet gjennom konferanser. 

– I stedet for dagsreiser for et møte eller to,  tror flere av deltagerne det bli et økt etterspørsel etter både konferanser og samlinger, sier Ramcilovic.

Flere av deltagerne nevnte også at de vurderer å lage flere små møterom til digitale møter og lignende, mens mange vil kutte i store møterom. 

– Dette kan også gi en mulighet for hoteller på rett beliggenhet, og også for tilbydere av fleksible kontorkonsepter, sier han.

dnb næringsmegling
kontorlokaler
digitale møter
reise
hotell
norsk reiseliv
Nyheter
Næringseiendom