SBB formaliserer budet på Entra

Budet er på 190 kroner pr. aksje. Det verdsetter Entra til 34,6 milliarder kroner.

FORMALISERER: Svenske SBB og konsernsjef Ilija Batljan. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

 

Svenske SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden – kunngjorde 23. desember en intensjon om å legge inn et betydelig forbedret bud – på 190 kroner pr. aksje – for samtlige aksjer i Entra.

Nå foreligger det formelle budet.

Det er på 190 kroner pr. aksje, og verdsetter Entra til 34,6 milliarder kroner. Kontantandelen i budet fra SBB utgjør 65 prosent, eller 123,50 kroner. Resten, 66,50 kroner pr. aksje, gjøres opp i nye B-aksjer i SBB.

Akseptperioden for SBBs bud løper fra i dag til 26. februar.

Castellum formaliserte tidligere i januar sitt Entra-bud på drøyt 186 kroner pr. aksje, med akseptperiode til 6. februar.

SBB mener deres nye bud er et svært attraktivt tilbud til Entra-aksjonærene, og viser til at det ligger 45,4 prosent over Entras snittkurs i en tremånedersperiode frem til 23. november i fjor og 32,2 prosent over Entras sluttkurs 23. november, som var dagen før SBB kunngjorde sitt første bud på selskapet.

SBB peker videre på at budet ligger 18,8 prosent over den verdijusterte egenkapitalen (EPRA NAV) pr. 30. september, og 5 kroner pr. aksje over Entras egen porteføljeverdsettelse fra 9. desember på 185 kroner pr. aksje.

SBBs første Entra-bud var på 165 kroner pr. aksje, men budet ble trukket i harnisk.