Fredriksens eiendomsselskap med resultatbyks

Norwegian Property leverte solide tall i fjerde kvartal og er godt kapitalisert. 

4. KVARTAL: Bent Oustad, Adm. direktør i Norwegian Property. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

 

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Norwegian Property oppnådde driftsinntekter på 193,1 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 561,5 millioner i samme periode i 2019. Nettoresultatet endte på 1.604,8 millioner, inkludert positive verdiendringer for investeringseiendommer og rentederivater, mot 396,1 millioner i 2019, fremgår det av kvartalsrapporten til selskapet.

Verdsettelsen av eiendomsporteføljen resulterte i en urealisert positiv verdijustering på 1.722,5 millioner kroner. Den markante positive endringen skyldes blant annet kjøpet av Telenorbygget på Fornebu i oktober. 

For året sett under ett leverte selskapet driftsinntekter på 1.564,5 millioner kroner i fjor, mot 1.118 millioner i 2019. Nettoresultatet beløp seg til 1.675 millioner i 2020, mot 1.006,7 millioner i 2019.

Bokført verdi av egenkapital pr. aksje 31. desember 2020 var 17,96 kroner, og styret har vedtatt å utbetale 10 øre pr. aksje i utbytte for 2020. 

Godt kapitalisert

Norwegian Property har gjennomført flere transaksjoner i kapitalmarkedet i løpet av kvartalet, og selskapet opplever å ha god tilgang på kapital. Det ble blant annet gjennomført en rettet emisjon på 557 millioner kroner og et obligasjonslån med pant i Terminalbygget på Aker Brygge på 500 millioner. 

Det ble også utstedt to obligasjonslån på til sammen 1.250 millioner kroner, en trekkfasilitet på 600 millioner og et 10 års bilateralt obligasjonslån på 3.542 millioner kroner. 

John Fredriksen eier 80 prosent av selskapet. 

Norwegian Property

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter193,1561,5
Driftsresultat178,8210,4
Resultat før skatt1.921485,1
Resultat etter skatt1.604,8396,1

Norwegian Property

  • Næringseiendomsselskap med hovedkontor i Oslo. 
  • Adm. direktør er Bent Oustad. 
  • Eiendomsporteføljen består hovedsakelig av kontorlokaler og butikk- og serveringsarealer på Aker Brygge i Oslo. 
  • Ble notert på Oslo Børs juni 2006. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen-kontrollerte Geveran Trading, med over 80 prosent av aksjene.