Fra kjempeunderskudd til millionoverskudd

2020 ble et suksessår for eiendomsselskapet. 

LA FREM TALL: Lars Christian Berger, adm. direktør i Baltic Sea Properties. Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

 

Baltic Sea Properties snudde et milliontap på over 40 millioner i 2019, til å gå i overskudd på 20 millioner i coronaåret 2020. 

– Vi tror vårt fokus på dagligvare, logistikk og industri kombinert med en opportunistisk, men samtidig industriell tilnærming til nye muligheter, vil fortsette å gi våre aksjonærer god avkastning i tiden fremover, sier konsernsjef Lars Christian Berger i Baltic Sea Properties. 

Kvartalsrapporten viser ikke eksplisitt tallene for fjerde kvartal.

Eierkostnadene til eiendomsselskapet har økt noe i løpet av 2020, fra 9,1 til 10,8 millioner kroner. Av dette kom 4,7 millioner i løpet fjorårets siste kvartal. 

Driftsresultatet har snudd fra minus 22,7 millioner til å gå i pluss på over 40 millioner. Den store endringer her komme først og fremst av nedskrivninger av eiendom på 13,8 millioner kroner i fjor som ble snudd til 12,7 millioner i oppskrivning i år.

Tapet på bunnlinjen i fjor på 44,4 millioner ble også snudd til et solid overskudd i år på 19,6 millioner kroner for eiendomsselskapet. 

Fremover sier Berger at de venter at multinasjonale selskaper vil flytte mer produksjon tilbake til Europa, og da først og fremst til Øst-Europa, som en følge av pandemien, noe de som eiendomsutviklere i de baltiske landene ønsker velkommen. 

Baltic Sea Properties

(Mill. kr)20202019
Direkte eierkostnader-10,8-9,1
Netto leieinntekter51,145,5
EBIT40,9-22,7
Resultat før skatt19,6-44,4
  • Norsk eiendomsselskap med fokus på eiendom i Baltikum.
  • Investerer, utvikler, leier og realiserer næringseiendommer og logistikksentre.
  • Selskapet eier og forvalter ca. 100.000 kvadratmeter næringseiendom.
  • Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Lars Christian Berger.
*ureviderte