Olav Thon eiendom med hevet rating

Stabile utsikter for Olav Thon.

STABILE UTSIKTER: Olav Thon Eiendomsselskap har blitt tildelt en Baa2 rating fra Moody’s med «stable outlook». Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Olav Thon Eiendomsselskap har blitt tildelt en Baa2 rating fra Moody’s med «stable outlook», går det frem av en melding.

Ratingen gjenspeiler at selskapet er en del av Olav Thon Gruppen, med sine lange og suksessfulle historikk med eiendomsinvesteringer, heter det. 

«Ratingen gjenspeiler også den solide posisjonen som Norges største kjøpesenteroperatør, med god operasjonell drift før pandemien og selskapet har også vist evnen til god kjøpesenterdrift under coronapandemien», fremheves det.

– Ratingen støttes også av selskapets lave «gearing» på godt under 40 prosent gjeld/ eiendeler og nettogjeld/EBITDA under 9 x, sier Maria Gillholm, Senior Credit Officer og ansvarlig analytiker for Olav Thon Eiendomsselskap. 

Kredittratingen forventes å øke konsernets tilgang til konkurransedyktig finansiering både i det norske og i de internasjonale kapitalmarkedene ytterligere. Rating rapporten fra Moody’s blir offentliggjort etter fremleggelsen av 4. kvartalsrapporten den 18. februar 2021.

Nordea har vært engasjert som rådgiver for eiendomsselskapet i ratingprosessen.