Tre ganger så mye kontorareal gjøres om til boliger i Oslo

– Kontorlokalene kommer i hovedsak til å ligge ved knutepunktene og da vil mer konverteres til bolig, sier analysesjef i Newsec, Øyvind Johan Dahl. 

FRA KONTOR TIL BOLIG: NRKs nåværende kontorplasser på Marienlyst er blant dem som blir omgjort til boliger om noen år. Analysesjef i Newsec Øyvind Johan Dahl tror flere kan følge etter. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringseiendom

Tall fra næringsmegleren Newsec viser at det er vedtatt over tre ganger så mye konvertering av kontorlokaler til bolig i 2021 som i 2020. 

I 2021 skal det settes igang konvertering av 62.000 kvadratmeter kontorareal til boliger, mot 20.000 i 2020. Det meste skjer i Oslo ytre øst. 

– Kontorlokalene kommer i hovedsak til å ligge ved knutepunktene og da vil mer konverteres til bolig, sier analysesjef i Newsec, Øyvid Johan Dahl.

Konvertering av kontor til bolig 

ÅrKvadratmeter
201686.000
2017136.000
201830.000
201940.000
202020.000
202162.000
Kilde: Newsec

Mye langs E18

Dahl er delvis enig med Baard Schumann i Nordr i at konvertering kan bli en økende trend i Stor-Oslo, men at det ofte kan være vanskelig å få til. 

– Mange kontorbygg ligger langs E18 og her kan det være utfordrende med boliger med tanke på støy og bokvalitet, sier analysesjefen. 

Det er likevel ikke blitt vedtatt så mye konvertering av kontoreiendom siden toppåret 2017, da hele 136.000 kvadratmeter ble gjort om til bolig. Det var også etter et 2016 hvor boligunderskuddet var stort og boligprisene steg med 23,3 prosent i Oslo. 

– Hvis boligprisveksten fortsetter og kontormarkedet flater ut, kan det føre til økt konvertering, sier Dahl. 

Kontorledigheten er nå over 7 prosent i hovedstaden. 

God trøkk på kontor

Newsec mener samtidig at utviklingen i kontormarkedet ikke taler for utbredt konvertering. 

– Kontorprisene tilsier at det ikke er like lukrativt å konvertere som tidligere. Med høy leiepris, lav yield og mindre krav til uteareal. Dog skal det påpekes at man sjelden vet om konvertering før akkurat når det vedtas, så dette kan endre seg løpende, sier Dahl.

– Det som kan bli avgjørende er knutepunktstrategien som mange av aktørene har, sier analysesjefen. 

– Det som eventuelt kan endre dette, er om kontorprosjekt ved kollektivknutepunkt øker og vi får økt kontorcluster-effekt. Da kan vi oppleve en del konvertering av kontor til bolig i randsonene. Vi tror ikke vi vil se like mye av det i mer sentrale strøk, sier Dahl.