Nesten halv pris på Thon-aksjen

Mens Thon-aksjen handles for 165 kroner, er den beregnede substansverdien nær det dobbelte, 317 kroner.

LAV ATTRAKTIVITET: Kjøpesentre er ikke blant investorenes favorittsegment, må Olav Thon registrere. Foto: Finansavisen
Næringseiendom

 

Mens Olav Thon Eiendomsselskap skrev opp verdien på kontorbyggene og utleieboligene med 1,05 milliarder kroner i fjor, falt kjøpesentrene med 1,97 milliarder i verdi.

I Thon-porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, samt syv av landets ti største kjøpesentre. 

Dette hindrer ikke at aksjekursen er langt unna den beregnede substansverdien i aksjen. 

Mens sistnevnte ved nyttår ble anslått til 317 kroner pr. aksje, ble den like før stengetid onsdag kjøpt og solgt for bare 165 kroner.

Eier 61 sentre

Børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap er landets største kjøpesenteraktør med totalt 78 kjøpesentre, hvorav 61 eies og 17 forvaltes for eksterne.

Omsetningen i de eide senterne ble i coronaåret 52,95 milliarder kroner, opp fra 50,22 milliarder året før.

Olav Thon Eiendomsselskap

(Mill. kr)20202019
Netto leieinntekter2.9622.984
Driftsresultat1.5422.898
Resultat før skatt3342.336
Årsresultat2671.838
  • Forvalter og utvikler eiendom i regionene rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm.
  • Eiendomsporteføljen består av 77 prosent kjøpesentre og 23 prosent næringseiendom, målt etter leienivå.
  • Adm. direktør er Dag Tangevald-Jensen.
  • Største aksjonær er Olav Thon Gruppen med 73,9 prosent, som videre er heleid av Olav Thon Stiftelsen.

Samtidig tok selskapet nedskrivninger på porteføljen på 1,97 milliarder kroner, og samlet portefølje var ved nyttår verdsatt til 54,66 milliarder.

Kjøpesentervirksomheten utgjør hele 77 prosent av leieinntektsnivået i selskapet på 3.250 millioner kroner.

Svak svensk nedgang

Mye har vært sagt om stengt grense og tomme grensehandelsbutikker, men senterne som Thon eier i Sverige hadde en samlet omsetning på 3,31 milliarder kroner, mot 3,73 milliarder året før. Heller ikke manglende julehandel fra nordmenn sendte omsetningen helt i kjelleren. I fjerde kvartal falt omsetningen fra 1.07 milliarder i 2019 til 928 millioner i fjor.

I investormarkedet har interessen for kjøpesentre i lengre tid vært langt lavere enn for kontorbygg og logistikkeiendommer. 

Mens Thon bokfører verdien på kjøpesentrene med en yield (forholdet mellom leieinntekter og en eiendoms antatte markedsverdi) til 5,57 prosent, opp fra 5,36 prosent i 2019, vurderes porteføljen av boliger og kontoreiendommer til en yield på 4,3 prosent – ned fra 4,43 prosent.

Yield-nivået på de aller beste kontorbyggene i Oslo, falt fra 3,5 til 3,25 prosent i løpet av fjoråret, etter at et rentefall gjør det billigere å finansiere eiendomskjøp.