Colliers International dømt for brudd på god meglerskikk

Colliers International ga feil opplysninger om antallet godkjente hybler i salgsoppgaven til leiegården Colletts gate 33. Nå er næringsmeglerselskapet dømt til å betale erstatning. 

STRIDENS KJERNE: Leiegården Colletts gate 33 på St. Hanshaugen i Oslo, som har totalt 26 hybler. Heim Gastropub leier den første etasjen. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

Gjennom Mæli Eiendom kjøpte Jeanett Berg leiegården Collets gate 33 på St. Hanshaugen i Oslo i 2015 for 43 millioner kroner. Men etter kjøpet fikk hun seg overraskelse. Det viste seg at kun syv av totalt 26 hybler i leiegården var godkjente boenheter.

I salgsprospektet, skrevet av en næringsmegler i Colliers International, sto det at 16 av de 26 hyblene var godkjente for boligformål. 

I januar skrev Finansavisen at Mæli Eiendom gikk til erstatningssøksmål mot Colliers International og forsikringselskapet Tryg Forsikring. 

Nå har Oslo tingrett konkludert med at selskapene er solidarisk ansvarlig om å dekke tapet. 

Høyeste bud: 36 millioner

Jeanett Berg var førstegangskjøper av næringseiendom da hun henvendte seg til Colliers International i 2015 for tips om investeringsmuligheter. Berg hadde arvet aksjene i Mæli Eiendom etter sin bestefar, og hadde midler som hun ønsket å plassere i fast eiendom.

Tre år etter kjøpet av Colletts gate 33 ønsket hun å selge, og da ble det avdekket at hele andre og tredje etasje ikke var godkjent for boligformål. 

Mæli Eiendom la eiendomssalget ut for slag med full informasjon om den manglende godkjenningen, men kjøpsinteressen var liten. 

Det høyeste budet hun mottok ble gitt i fjor, og lå på 36 millioner kroner. 

Gjorde ingen undersøkelser

Mæli Eiendom gikk til sak med at påstand om at Colliers Internationals megler hadde gitt villedende og uriktig informasjon om hyblene i både salgsprospekt og på visning. 

Colliers International har på sin side vist til at Mæli Eiendom var blitt oppfordret til å gjøre egne, grundige undersøkelser i forkant av kjøpet, og mener det er en klar og konsekvent bransjepraksis at kjøpere enten foretar egne undersøkelser eller aksepterer risikoen ved å la være. 

Næringsmegleren har også understreket at selskapet fraskrev seg ansvar så langt loven tillot i oppdragsavtalen. Det vil si at undersøkelses- og opplysningsplikten ikke gjaldt.

Under rettssaken uttalte megleren at hun var i god tro på at hyblene var godkjente for boligformål. Hun hadde derfor ikke foretatt undersøkelser i arkivet hos Plan- og bygningsetaten. Hun sa også at hun visste at selgeren i sin tid hadde utført due diligence ved sitt kjøp av eiendommen, og at denne selgeren var kjent som en nøyaktig og grundig markedsaktør. 

Rammetillatelse fra 2004

Selv om undersøkelses- og opplysningsplikten var fraveket for oppdraget, hadde Mæli Eiendom en rimelig og berettiget grunn til å stole på informasjonen selskapet mottok fra Colliers International, mener Oslo tingrett. 

I dommen konkluderes det med at Colliers Internationals megler har opptrådt uaktsomt og i strid med det bransjekolleger anser for å være god meglerskikk ved næringsmegling. 

Ved å sjekke «saksinnsyn» hos Plan- og bygningsetaten ville megleren i Colletts gate 33 ha funnet ut at en rammetillatelse fra 2004, som gjaldt for bruksendring av andre tredje etasje til boligformål, ikke var fulgt opp med en søknad om igangsettingstillatelse, og dermed måtte ha falt bort tre år senere, påpekes det i dommen.

I rettssaken var det innhentet flere næringsmeglere som vitner. Oslo tingrett har lagt spesielt vekt på Gøril Bergh, daglig leder i Tiger Eiendomskompetanse, som regelmessig fraviker bestemmelsen om undersøkelses- og opplysningsplikten i sine oppdrag. I retten uttalte hun at hun uansett innhenter en såkalt «offentlig meglerpakke». Det går blant annet ut på sjekke eiendommens historikk under «saksinnsyn» på Plan- og bygningsetatens hjemmesider. 

Vurderer anke 

Colliers International har ikke bestemt seg for om saken skal ankes og ønsker derfor ikke å kommentere dommen. Mæli Eiendoms advokat har ikke besvart Finansavisens henvendelser. Det har heller ikke eiendomsmegler Anders Langtind, som nå har oppdraget med å selge bygården. 

Hvor mye Colliers International må betale i erstatning er ennå ikke avgjort. Mæli Eiendom har i denne rettssaken krevd dom for erstatningsansvar, men ikke dom for utmåling av erstatningsansvaret.