Ringnes mer enn dobler utbyttet

Eiendomsspars hotellinvesteringer ble negativt påvirket i 2020. Likevel økte selskapet resultatet med 165 millioner kroner grunnet salgsgevinster.

UTBYTTEFEST: Christian Ringnes og hans Eiendomsspar vil dele ut 225 millioner kroner til aksjonærene. Det tilsvarer 6,5 kroner pr. aksje. Foto: Hilde Oreld
Næringseiendom

Coronapandemien medførte en stor påkjenning for Christian Ringnes' Eiendomsspars hotellinvesteringer i 2020. Selskapet utviklet seg tilfredsstillende ellers, og realiserte betydelige salgsgevinster gjennom året. 

Eiendomsselskapet økte resultat før skatt fra 1,26 milliarder i 2019 til 1,43 milliarder i 2020. Økningen kommer som følge av salgsgevinster. Videre nesten doblet selskapet likviditetsreservene, som utgjorde 3,1 milliarder i slutten av 2020 mot 1,6 milliarder i 2019.

Styret foreslår et ordinært utbytte for 2020 på 225 millioner kroner, tilsvarende 6,50 kroner pr. aksje, hvilket er dobbelt så mye som i 2019.

Sikker havn i usikre tider

Transaksjonsmarkedet hadde en treg start i 2020, men ettersom utviklingen i rentemarkedet la til rette for kjøp og et syn på eiendomsmarkedet som en «sikker havn» i usikre tider, ble det svært høy transaksjonsaktivitet i andre halvår.

Sammenligner vi 2020 mot 2019, så er det en økning i transaksjonsvolumet på 9 prosent. Denne utviklingen ledes an av kontor- og logistikkeiendom, mens handelseiendommer og hoteller har vært mindre attraktivt.

Det er forståelig når gjennomsnittlig hotellbelegg i Oslo var 27 prosent, en nedgang på 61 prosent fra 2019. I samme periode falt gjennomsnittlig rompris med 17 prosent, noe som sammen med nedgangen i belegg, har gitt et fall på 68 prosent i inntekt pr. tilgjengelige rom.

Eiendomsgevinster på 1,85 milliarder

I løpet av 2020 solgte Eiendomsspar to større eiendommer, Scandic Helsfyr og kontoreiendommen Tjuvholmen Allé 1-5. I tillegg solgte det Parkveien 35 samt eierandelene i eiendommer 40 Rue Notre Dame des Victoires i Paris som selskapet eide med Aspelin Ramm.

Eiendomsspar solgte også sine eierandeler i Kronprinsens gate 17, som de eide med Tekna Oslo.

Salgene medfører en regnskapsmessig gevinst for Ringnes' eiendomsselskap på 1,85 milliarder kroner.


Eiendomsspar kjøpte i løpet av 2020 1.129.180 egne aksjer for til sammen kr 431 millioner kroner.