Castellum har kjøpt nesten 2,3 millioner aksjer i Entra. Etter oppkjøpet eier Castellum litt over 18,2 millioner aksjer i Entra. Det tilsvarer en eierandel på rett over ti prosent.