NRC Group har fått ny kontrakt for grunnarbeid og konstruksjon i forbindelse med ny kai i Drammen.

Kontrakten er verdt rundt 213 millioner kroner. Arbeidet starter i august 2021 og er ventet ferdigstilt i andre kvartal 2023.