Til frontalangrep på banker og Regnskap Norge
Adm. direktør Torben Torbjørnsen i Intunor liker svært dårlig at bankene kjøper opp omtrent det som er av regnskapsbyråer. – Hvorfor står ikke Regnskap Norge frem og taler byråenes sak, spør Torbjørnsen.
Forventer flere erstatningskrav mot styrer
Deloitte-partner Mari Wetlsen er bekymret for at styrer ikke gjør gode nok vurderinger til utbytteutdeling i pandemiåret.
Fete Business Analytics-gevinster
- Jeg tror mange store, små og mellomstore bedrifter sitter på langt mer verdifull data enn de er klar over, sier Henning Torgersen i BDO.
Tar nye regnskapsjafs
BDO har vokst kraftig innenfor regnskapsbransjen de seneste årene og har nå inntatt tetposisjonen med god margin blant de norske revisjonsselskapene.
Hvitvaskingsregler til besvær
Hvitvaskingsloven har til formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, noe alle seriøse næringsdrivende applauderer. Men oppnår vi det vi ønsker når reglene blir svært kompliserte å etterleve og manglende etterlevelse sanksjoneres med betydelige bøter?
Pengene renner inn i tech-selskap
Omsetningen er doblet på et år i dette ukjente kommunikasjonsselskapet etter store kontrakter i USA.
– Mer enn nok til alle i regnskapsmarkedet
– Det handler om mennesker, ikke tall, sier adm. direktør Rune Leite i et av Norges største regnskapsbyråer, Azets, Runar Leite. Et av hovedmålene er likevel å øke omsetning fra 1,1 til 1,5 milliarder i løpet av tre til fem år.